Oktató: Lendvai Timár Edit

Kurzusleírás:

A speciálkollégium célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek azoknak a tudományos gyűjteményeknek a munkájába, amelyek a földrajz tudománytörténete tárgykörben őriznek dokumentumokat. Ismerjék meg a szakmuzeológia szerteágazó feladatait és kihívásait a gyűjtéstől az állományvédelmen és múzeumpedagógián át egy múzeumi szakmai kiállítás rendezéséig. Tapasztalják meg a háromdimenziós múlt felidézésének élményét, amelyet csak az eredeti tárgyak, térképek, fényképek és dokumentumok adhatnak. Egyes foglalkozások helyszíne a Magyar Természettudományi Múzeum, illetve a Magyar Földrajzi Múzeum, ahol a hallgatók tömbösített óra keretében tehetnek szert gyakorlatra a földrajzi tudománytörténeti kutatások módszertanára vonatkozóan.  A speciálkollégium erősen gyakorlatorientált.

Időpont:

Hétfő vagy kedd, a jelentkező hallgatókkal történő előzetes egyeztetés alapján. Első alkalom, mely lehetőséget biztosít az egyeztetésre: 2017. szeptember 18., hétfő 13:00

Helyszín:

Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszék, 1.418-as szoba

Tematika:

1. Intézménytörténet

A földrajz tudománytörténeti emlékeit őrző intézmények, múzeumok, könyvtárak és levéltárak (Magyar Földrajzi Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Tára, Magyar Földrajzi Társaság Könyv- és Levéltára, Országos Széchényi Könyvtár Térképtára) gyűjteményeinek, kiállításainak bemutatása, az intézmények alapításának körülményei, története a kezdetektől napjainkig.

2. A háromdimenziós valóság

A földrajzi kutatások és tudományos utazások története a tárgyakon, eszközökön, műszereken keresztül.

3. Szakmuzeológiai forrásismeretek, levéltári anyagok, térképek, fényképek, audio/audiovizuális források felkutatása, gyűjtése, rendszerezése és nyilvántartása.

Szakmuzeológiai anyagok állományvédelme, papír, fénykép, textil, kerámia, fa, fém alapanyagú tárgyak restaurálása alapfokon, klíma és biztonságtechnika, műtárgybarát világítás.

4. A múzeumi kiállításrendezés elmélete és módszertana I.

A kiállítás, mint múzeumi funkció, kiállítások típusai, ötlettől a kiállítási forgatókönyvig.

5. A múzeumi kiállításrendezés elmélete és módszertana II.

Látványtervek, modellek, funkció és térrendezés, grafika és szövegek a kiállításban.

6. Múzeumpedagógia és múzeumandragógia a közoktatás szolgálatában.

Új hazai pedagógiai törekvések a múzeumi gyakorlatban.

7. Múzeumpedagógia és múzeumandragógia a múzeumlátogatók szolgálatában.

A múzeum, mint közösségi tér. A kiállítások hasznosításának lehetőségei.

8. Múzeumok a változó világban

Nemzetközi kitekintés a földrajzi témájú kiállításokra, pozitív és negatív példák felvonultatásával.

9–10. Kihelyezett, tömbösített óra a Magyar Földrajzi Múzeumban

11–12. Kihelyezett, tömbösített óra a Magyar Természettudományi Múzeumban

Kötelező irodalom:

Vasáros Zsolt (2010) Kiállító-tér – Múzeumi tárlatok kézikönyve, Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK, Szentendre (részletek)

Waidacher, Friedrich (2011) Az általános muzeológia kézikönyve, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest (részletek)

Magyar Földrajzi Múzeum állandó kiállításainak kiállításvezetői

Ajánlott irodalom:

Simon Naylorand – Jude Hill (2011): Museums - The SAGE Handbook of Geographical Knowledge (John A. Agnew and David N. Livingstone) pp.64–75.

Követelmények:

A speciálkollégium záródolgozataként az alábbi három lehetőség közül választhatnak a hallgatók:

  1. Értékelik a Magyar Földrajzi Múzeum egyik általuk szabadon választott állandó kiállítását, amely a szakirodalmak és a kurzuson tanultak alapján veszi górcső alá a tárlatot, javaslatot téve a lehetséges változtatásokra, fejlesztésekre. Az értékelés alapvető szakmai szempontjait előzetesen megkapják. Terjedelem: 10 oldal, illusztrációkkal.
  2. Elkészítenek egy kreatív „kiállítási forgatókönyvet” megadott téma és tárgyak alapján, a szakirodalom és a kurzus elméleti anyagaira alapozva, hivatkozva. Terjedelem: 10 oldal illusztrációkkal, kötött formai követelményekkel.
  3. Tanár szakos hallgatóknak lehetősége van arra, hogy a Magyar Földrajzi Múzeumban bemutatott földrajztudósok, illetve tudományos expedíciók közül egyet kiválasztva, készítse el egy múzeumpedagógiai foglalkozás részletes témavázlatát. Terjedelem: 10 oldal, illusztrációkkal.

Korábbi tematika:

2015/16

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018