Oktató: Timár Judit

Kurzusleírás:

Az angol nyelvű kurzus célja, hogy alapszinten nyújtson ismereteket a földrajz nagy gondolatrendszereiről, érzékeltetve azok történelmi, társadalmi, gazdasági környezettől függő sokszínűségét.
E cél elérése érdekében:
A földrajz, a filozófia, a társadalomelméletek kapcsolatának, illetve olyan alapfogalmak, mint a paradigma jelentésének tisztázása után néhány földrajzi irányzat megismertetésével érzékelteti a geográfiai témák és módszerek megközelítési módok szerint változó sokoldalúságát. A tanulmányozandó földrajzi gondolatrendszereknek áttekintjük a módszertani újításait, relevánsnak tekintett kérdéseit, érthetőbbé téve a legkülönfélébb társadalmi, gazdasági folyamatok térbeliségét. A modern korszakot megalapozó paradigmák (felfedezés, földrajzi determinizmus, regionalizmus) legfontosabb jellemzőinek összegzése után betekintünk a tértudomány, a humanisztikus geográfia, a radikális, így marxista geográfia, a feminista földrajz, a posztmodern, posztstrukturalista, posztkoloniális földrajz, a kritikai földrajzok és az alkalmazott geográfia legfontosabb sajátosságaiba, „újításaiba” s ezek kritikáiba. A szemináriumok egy részében néhány konkrét cikk/könyvfejezet önálló olvasása után közösen vitatjuk meg azok megközelítési módját, s vetjük többféle kritika alá, továbbá hasonlítjuk össze, miben különbözhet akár ugyanannak a geográfiai koncepciónak (pl. a tőke, állam, periféria, háztartás, identitás, test) az értelmezése más-más elméleti megközelítésekben.

Követelmények:

Az órai vitákba való aktív bekapcsolódás mellett a kötelező irodalmak és az órákon tanultak segítségével egy szabadon választott (egyeztetett) földrajzi szakcikk 6-8 oldalas szemináriumi dolgozatban megfogalmazott ismertetése s legalább 2 irányzat perspektívájából történő kritikája lesz az értékelés alapja.

Kötelező irodalom:

Sheppard, E. 2009: Spatial Science. In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M.J., Whatmore, S. (eds.) The dictionary of human geography. 5th edition. Wiley-Blackwell. 714-715.

Sharp, J. S. 2009: Humanist geography. In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M.J., Whatmore, S. (eds.) The dictionary of human geography. 5th edition. Wiley-Blackwell 356-358.

Pinder, D. 2009: Radical geography.  In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M.J., Whatmore, S. (eds.) The dictionary of human geography. 5th edition. Wiley-Blackwell. 619-620.

McCarth, J. 2009: Marxist geography. 446-448. In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M.J., Whatmore, S. (eds.) The dictionary of human geography. 5th edition. Wiley-Blackwell.

Pratt, J. 2009: Feminist geographies. 244-248. In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M.J., Whatmore, S. (eds.) The dictionary of human geography. 5th edition. Wiley-Blackwell.

Woodard, K., Jones, J.P. 2009: Postmodernism. Postmodernity. Post-structuralism. In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M.J., Whatmore, S. (eds.) The dictionary of human geography. 5th edition. Wiley-Blackwell. 566-568., 568-570., 571-573.

Yeoh, B. 2009: Post-colonialism. In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M.J., Whatmore, S. (eds.) The dictionary of human geography. 5th edition. Wiley-Blackwell. 561-562.

Blomely, N. 2009: Critical human geography. In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M.J., Whatmore, S. (eds.) The dictionary of human geography. 5th edition. Wiley-Blackwell. 123-124.

Wills, J. 2009: Applied geography. In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M.J., Whatmore, S. (eds.) The dictionary of human geography. 5th edition. Wiley-Blackwell. 34.

A megvitatandó tanulmányok a kurzus közben kerülnek kijelölésre.

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018