Oktató: Czirfusz Márton

Kurzusleírás:

A földrajz BSc és a geográfus MSc képzésben viszonylag kisebb súllyal szerepelnek a gazdaságföldrajzot a mai nyugati főáram interdiszciplináris, sokszínű és társadalmilag releváns szemléletében, ugyanakkor globális, kelet-európai és magyar összefüggésekkel együttesen feldolgozó tantárgyak. A kurzus célja ennek az irányvonalnak a megjelenítése, azaz a hétköznapok hazai gazdasági történéseinek földrajzi szempontú értelmezéséhez alapvető szemléleti keretek kialakítása és továbbfejlesztése.

A tantárgy a Gazdaságföldrajz. Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak című, 2014 végén megjelent felsőoktatási jegyzetemre épül, 1-1 alkalommal a jegyzet 1-1 leckéjét dolgozzuk fel. Minden órára kötelező egy magyar nyelvű szakcikk vagy könyvfejezet elolvasása („Magyar nyelvű referátum” a jegyzetben). Az órák rövid frontális bevezetővel indulnak, ezután a leckékből közösen olvassuk végig az esettanulmányt és válaszoljuk meg a hozzá tartozó kérdéseket, végül az órára olvasott szakirodalmat beszéljük meg.

Tervezett tematika (a hallgatók érdeklődési körének megfelelően változhat):

 1. A gazdaságföldrajz története külföldön és Magyarországon
 2. A gazdaság mint a gazdaságföldrajz alapfogalma
 3. A tér, a hely és a lépték mint a gazdaságföldrajz alapfogalmai
 4. A globálkapitalizmus gazdaságföldrajza
 5. A neoliberalizmus gazdaságföldrajza
 6. A természet áruvá válása I.: ásványkincsek, víz és levegő
 7. Szervezeti keretek II.: A termelés hálózatai
 8. Pénzügyi földrajz
 9. A piac és a kereskedelem földrajzai
 10. Földrajz és osztály
 11. Az állam mint gazdaságföldrajzi szereplő
 12. Ellenállás II.: A gazdaság alternatív földrajzi olvasatai a társadalmi mozgalmakban

Kötelező irodalom:

Czirfusz Márton (2014): Gazdaságföldrajz. Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc. http://hdl.handle.net/11155/745

Követelmények:

 • rendszeres óralátogatás
 • az adott heti tankönyvi fejezet „Magyar nyelvű referátum” cikkének elolvasása és felkészülés a referátumhoz tartozó kérdések megválaszolásából
 • 7-8 oldalas szemináriumi dolgozat elkészítése: a Gazdaságföldrajz kötet egy leckéjének kiválasztása, ezen belül az „Ellenőrző kérdések a leckéhez” részében található kérdések megválaszolása, a kapcsolódó szakirodalom felhasználásával
A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018