Oktató: Lendvai Timár Edit

Kurzusleírás:

A speciálkollégium célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a gyűjteményeket, amelyek a földrajz tudománytörténete tárgykörben őriznek dokumentumokat. Tegyenek szert gyakorlatra a földrajzi tudománytörténeti kutatások technikájára vonatkozóan. Ismerjék meg a szakmuzeológia szerteágazó kihívásait a gyűjtéstől az állományvédelmen és múzeumpedagógián át egy múzeumi kiállítás rendezéséig. Tapasztalják meg a háromdimenziós múlt felidézésének élményét, amelyet csak az eredeti tárgyak, fényképek és dokumentumok adhatnak. A speciálkollégium erősen gyakorlatorientált.

Tematika:

1.      Intézménytörténet
A földrajz tudománytörténeti emlékeit őrző intézmények, múzeumok, könyvtárak és levéltárak (Magyar Földrajzi Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Tára, Magyar Földrajzi Társaság Könyv- és Levéltára, Országos Széchenyi Könyvtár Térképtára) gyűjteményeinek, kiállításainak bemutatása, az intézmények alapításának körülményei, története a kezdetektől napjainkig

2.      A háromdimenziós valóság
A földrajzi kutatások története a tárgyakon, eszközökön, műszereken keresztül

3.      Szakmuzeológiai forrásismeretek, levéltári anyagok, térképek, fényképek, audio/audiovizuális források felkutatása, gyűjtése, rendszerezése és nyilvántartása

4.      Szakmuzeológiai anyagok állományvédelme
(papír, fénykép, textil, kerámia, fa, fém alapanyagú tárgyak restaurálása alapfokon, klíma és biztonságtechnika, műtárgybarát világítás)

5.      A múzeumi kiállításrendezés elmélete és módszertana I.
A kiállítás, mint múzeumi funkció, kiállítások típusai, ötlettől a kiállítási forgatókönyvig

6.      A múzeumi kiállításrendezés elmélete és módszertana II.
Látványtervek, modellek, funkció és térrendezés, grafika és szövegek a kiállításban

7.      Múzeumpedagógia és múzeumandragógia a közoktatás és a múzeumlátogatók szolgálatában. Új hazai pedagógiai törekvések a múzeumi gyakorlatban

8.      Múzeumok a változó világban – nemzetközi kitekintés a földrajzi témájú kiállításokra, pozitív és negatív példák felvonultatásával

9–10. Kihelyezett, tömbösített óra a Magyar Földrajzi Múzeumban

11–12. Kihelyezett, tömbösített óra a Magyar Természettudományi Múzeumban

Kötelező irodalom:

Vasáros Zsolt (2010) Kiállító-tér – Múzeumi tárlatok kézikönyve, Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK, Szentendre (részletek)

Waidacher, Friedrich (2011) Az általános muzeológia kézikönyve, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest (részletek)

Magyar Földrajzi Múzeum állandó kiállításainak kiállításvezetői

Ajánlott irodalom:

Simon Naylorand – Jude Hill (2011): Museums - The SAGE Handbook of Geographical Knowledge (John A. Agnew and David N. Livingstone) pp.64–75.

Követelmények:

A speciálkollégium záródolgozataként az alábbi három lehetőség közül választhatnak a hallgatók:

1.      Értékelik a Magyar Földrajzi Múzeum egyik általuk szabadon választott állandó kiállítását, amely a szakirodalmak és a kurzuson tanultak alapján veszi górcső alá a tárlatot, javaslatot téve a lehetséges változtatásokra, fejlesztésekre. Az értékelés alapvető szakmai szempontjait előzetesen megkapják. Terjedelem: min 10 oldal, illusztrációkkal.

2.      Elkészítenek egy kreatív „kiállítási forgatókönyvet” megadott téma és tárgyak alapján, a szakirodalom és a kurzus elméleti anyagaira alapozva, hivatkozva. Terjedelem: min 10 oldal illusztrációkkal, kötött formai követelményekkel.

3.      Tanár szakos hallgatóknak lehetősége van arra, hogy a Magyar Földrajzi Múzeumban bemutatott földrajztudósok, illetve tudományos expedíciók közül egyet kiválasztva, készítse el egy múzeumpedagógiai foglalkozás részletes témavázlatát. Terjedelem: min 10 oldal, illusztrációkkal.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018