A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken oktatott ismerek főként a földrajz alapszakon és a geográfus mesterszakon képezik a tanterv elengedhetetlen részét. Ezeken belül is kiemelten fontos a Tanszék szerepe a terület- és településfejlesztő szakirányon, mind alap-, mind mesterszakon.

A kreditrendszerű képzés teret ad, hogy a hallgatók egyénre szabottan hallgathassanak tárgyakat, s érdkelődésükhöz igazíthassák a képzést. Ennek köszönhetően már egyetemi éveik alatt elmélyedhetnek egy-egy tématerületben, hogy 3, majd további 2 éves tanulmányaik befejezése után igazi szakértői lehessenek választott témájuknak.

Ehhez azonban, éppen a nagy szabadság okán, szükségszerűvé válik a képzés tervezése, vagyis hogy milyen tárgyakat kíván a hallgató elvégezni és az előtte álló évek, félévek alatt milyen sorrendben veszi fel ezeket, mikor mennyi tárgyat, kreditet teljesít, összességében hogyan strukturálja saját képzését.

Ehhez nyújt támpontot, segítséget a tantervi háló, mely felsorolja és rendszerezi az elvégezhető kötelező és alternatív tárgyakat; valamint a tárgyleírások, melyek rövid, tartalmi kivonatai az egyes (kötelező és alternatív) kurzusoknak, felvillantják, miről is szól az adott tárgy.

Az éppen aktuális tantervi háló mindig a Tanulmányi Osztály honlapján érhető el.

A földrajz alapszak tantervi hálója ITT.

A geográfus mesterszak tantervi hálója ITT.

A Tanszék gondozásában lévő tárgyak tárgyleírásai a bal oldalon a megfelelő (BSc, Msc vagy Osztatlan) menüpontot kiválasztva érhetők el.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018