A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék 

speciális követelményei 

 

SZAKDOLGOZAT ÉS VÉDÉS A MESTERSZAKON 

 

A szakdolgozat készítésének és védésének általános szabályait a hatályos egyetemi, kari és intézeti dokumentumok tartalmazzák. Ezek figyelembevételével készültek és kiegészítésükre szolgálnak az alább megfogalmazott speciális tanszéki követelmények.

 

Szakdolgozati követelmények

(Épülhet az alapszakon készítettre, de nem lehet egyszerű folytatása annak. Továbbfejlesztve, minőségileg másnak kell lennie.) 

Javasolt szerkezet (Nem elfeledve, hogy a tartalom határozza meg a formát): 

 • Címoldal 
 • Tartalomjegyzék 
 • Bevezetés (tárgy kifejtése, motiváció, problémafelvetés, célkitűzés) 2-3 oldal 
 • Vizsgálati módszerek (az adekvát módszer(ek) leírása és indokolása) 3-4 oldal 
 • Fő rész(ek) (a téma elhelyezése/beágyazása a recens hazai és külföldi szakirodalomba; a releváns szakirodalom kritikai feldolgozása; a primer kutatás fázisai és eredményei, mivel az önálló kutatómunka alapkövetelmény) 40-50 oldal 
 • Összefoglalás (eredmények, következtetések, javaslatok) 2-3 oldal 
 • Idegen nyelvű összefoglalás (opcionális kellék az összefoglalás fejezet alapján angol vagy német vagy francia vagy spanyol vagy olasz vagy orosz nyelven) 2 oldal 
 • Irodalomjegyzék 2-4 oldal; Ábra-, tábla- és térképjegyzék (Lásd „Az irodalomjegyzék, a szövegközi hivatkozás, az ábrák és táblázatok formai követelményei” című a tanszéki honlapon megtalálható dokumentumot.) 
 • Melléklet (Plágium nyilatkozat a dolgozatba bekötve …) 

 

Kötelező forma: 

 • egy példány kötve (egyetemen marad), másik példány kötve vagy fűzve (saját példány) 
 • margók: normál (2,5 cm alul felül balra jobbra) 
 • címoldal (lásd a tanszéki honlapon) 
 • betűtípus: Times New Roman 
 • betűméret (borítót és címoldalt kivéve): 12 
 • sorköz (borítót és címoldalt kivéve): 1,5 
 • minimális terjedelem (címoldal, tartalomjegyzék, ábra-, tábla- és térképjegyzék és melléklet nélkül): 50 oldal 
 • maximális terjedelem (címoldal, tartalomjegyzék, ábra-, tábla- és térképjegyzék és melléklet nélkül): 65 oldal 
 • CD/DVD melléklet (teljes szakdolgozat a hátsó borítóba ragasztott tokban) 

Védés 

 • Power point-os prezentáció (eredmények kifejtése, következtetések kontextusba helyezése, alkalmazási javaslatok megjelölése) 12 perc 
 • Nyílt vita (válasz a témavezető és a bíráló előzetes kérdéseire, hallgatóság megjegyzései, helyben feltett kérdései) 8 perc 
A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018