BERKI MÁRTON

BSc és MSc közösen

Városföldrajzi témák

 • A Chicagói Iskola etnográfiai munkásságának bemutatása
 • Henri Lefebvre és a tértermelés koncepciója
 • A Los Angelesi Iskola munkásságának bemutatása
 • Különböző országok lakásépítési tendenciáinak összehasonlítása
 • Az összehasonlító városkutatás (comparative urbanism) irányzata
 • A bolygóméretű urbanizáció (planetary urbanization) koncepciója

 Kulturális földrajzi témák

 • A Berkeley Iskola klasszikus kulturális földrajzának bemutatása
 • Az új kulturális földrajz (new cultural geography) bemutatása
 • Kulturális földrajz a reprezentáción túl
 • Az érzelmek, az affektus és a (kulturális) földrajz
 • A kulturális földrajz újramaterializálódása
 • Deleuze, Guattari és a földrajz
 • A metal zene és a földrajz

 

FARKAS GYÖRGY

BSc
 • Népesedési folyamatok földrajzi hátterének, hatásainak és következményeinek feltárása és bemutatása. (Választott régió, ország, országcsoport.)
 • Etnikai, vallási és kulturális gyökerű konfliktusok földrajzi hátterének, hatásainak és következményeinek feltárása és bemutatása.
 • Politikai földrajzi elemzések Kelet-Közép-Európában. (Választási földrajz, államközi kapcsolatok, stb.)
MSc
 • Népesedési folyamatok földrajzi hátterének, hatásainak és következményeinek feltárása és bemutatása. (Választott régió, ország, országcsoport.)
 • Etnikai, vallási és kulturális gyökerű konfliktusok földrajzi hátterének, hatásainak és következményeinek feltárása és bemutatása.
 • Politikai földrajzi elemzések Kelet-Közép-Európában. (Választási földrajz, államközi kapcsolatok, stb.)
 • Határ menti együttműködés, ill. regionális elemzések a Kárpát-medence magyarlakta térségeiben.
 • Történeti földrajzi elemzések a Kárpát-medencében.
 • Új földrajzi kutatási irányzatok és módszerek.

 

GORDOS TAMÁS

BSc és MSc közösen
 • A közép-magyarországi régióban kirajzolódó fejlettségi „köztes zóna” gazdasági – társadalmi elemzése
 • A városfejlesztés nemzetközi és hazai példái (Főutca programok)
 • Szociális városrehabilitáció hazai megközelítéseinek összehasonlítása
 • A területfejlesztés eszközrendszerének változása

 

GYŐRI RÓBERT

BSc és MSc közösen
 • A magyar és az egyetemes földrajztudomány története a XIX. század derekától a XX. század közepéig
  Egyes irányzatok részletes bemutatása, geográfusok életművének mérlegre tétele, egyes központi fogalmak fejlődéstörténetének kutatása.
 • Magyarország történeti földrajza a XIX–XX. században.
  A magyarországi térszerkezet történeti változásának elemei, egyes tájak, térségek történeti földrajzi problémáinak elemző bemutatása.
 • Magyarország településföldrajza.
  A mai magyar településhálózat elemeinek, szerkezetének változása; aprófalvak, aprófalvas térségek jövője, a vidéki szuburbanizáció térformáló szerepe. A kevésbé ismert szórványtelepülések (nagybirtokos major, szőlőhegy stb.) jelenlegi helyzete.

A témakörökön belül a dolgozat konkrét feladata a témavezetővel való egyeztetés során alakítható ki.

 

HILBERT BÁLINT

BSc és MSc közösen
 • Összehasonlító vizsgálat a dualizmuskori Ausztria és Magyarország között, kiválasztott szempont(ok) szerint
 • Kiválasztott város(ok) kormányzásának és/vagy versenyképességének vizsgálata
 • Egyéb, Osztrák-Magyar Monarchiával vagy városi kormányzással vagy városversennyel kapcsolatos téma

   

JANKÓ FERENC

BSc és MSc közösen
 • Településföldrajzi, településszerkezeti, településmorfológiai vizsgálatok
 • A turizmus és a településfejlődés tájátalakító hatásai
 • Választási földrajzi elemzések
MSc
 • Helyi környezeti konfliktusok terepi feltárása
 • Környezeti viták a tudományban
 • Az éghajlatváltozás ügye a társadalomban - érzékelés és adaptáció kérdései
 • Valóságteremtő, valóságformáló gyakorlatok elemzése a gazdaságban, társadalomban (adott tájakról, földrajzi helyekről folyó tudományos, szakmai vagy közéleti diskurzusok elemzése)
 • Földrajzi tudáslétrehozás történeti megközelítésben

 

KUKELY GYÖRGY

BSc és MSc közösen

Iparföldrajzi vizsgálatok

 • A magyar ipar területi szerkezetének vizsgálata
 • A gazdasági válság hatása a magyar ipar területi szerkezetére
 • A K+F változó szerepe a magyar iparban

Szakpolitikák területi hatásainak vizsgálata

 • Iparpolitika a 21. században – létezik-e Magyarországon?
 • A gazdaságpolitika területi hatásainak vizsgálata
 • A vállalkozásfejlesztési politika területi hatásainak vizsgálata
 • A területfejlesztési politika területi hatásainak vizsgálata
 • A településfejlesztési politika területi hatásainak vizsgálata
 • A gazdaságfejlesztés szerepe a terület/településfejlesztésben

Közlekedésfejlesztés

 • A közlekedésfejlesztés szerepe a terület/településfejlesztésben
 • A kerékpáros közlekedés vizsgálata európai összehasonlításban
 • A kerékpáros közlekedés szerepe a közlekedéspolitikában nemzetközi összehasonlításban
 • A kerékpáros közlekedés a településfejlesztésben (esettanulmányok)

Kína mint a világgazdaság mozgatórugója

 • Kína szerepe a világgazdaság átalakulásában
 • A kínai gazdasági fejlődés hatása a magyar gazdaság átalakulására

A témakörökön belül a dolgozat konkrét feladata a témavezetővel való egyeztetés során alakítható ki.

   

TIMÁR JUDIT

BSc és MSc közösen
 • A szuburbanizáció vagy a dzsentrifikáció társadalmi hatásai
 • Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (nők, szegények, romák, fogyatékkal élők stb.) földrajza
 • A kritikai földrajz térbeli sokszínűsége - Egy irányzat jellemzőinek összehasonlító elemzése két régióban, országban, „földrajzi iskolában”

A témakörökön belül a dolgozat konkrét feladata a témavezetővel való egyeztetés során alakítható ki.

 

TOLNAI GÁBOR

BSc
 • Budapesti városföldrajzi témák
 • Választott városok településhierarchiai / településhálózati szerepének összehasonlítása
 • A periurbanizáció nyomai hazánkban
 • A hazai zsugorodó városok sajátos jellemzői
 • A vasút település(szerkezet)-formáló hatása (választott településen)

MSc

 • Változó hangsúlyok a budapesti városfejlesztésben és -rendezésben
 • Kelet-közép-európai városok barnamezős vagy vízparti fejlesztéseinek összehasonlítása
 • Geoinformatika alkalmazási lehetőségei a településkutatásban

Projektbe való bekapcsolódási lehetőség

 • Vállalkozások és környezetük a Csepel Művek területén

 

------------------------------------------------------------------------

 

ERŐSS ÁGNES (MTA FKI, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

BSc és MSc közösen
 • Migráció
 • Etnikai földrajz
 • Kaukázus társadalomföldrajza
 • Szimbolikus földrajz

A témakörökön belül a dolgozat konkrét feladata a témavezetővel való egyeztetés során alakítható ki.

 

JASCHITZ MÁTYÁS (CESCI,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

BSc és MSc közösen
 • Határtudomány és határföldrajz a területfejlesztésben

A témakörökön belül a dolgozat konkrét feladata a témavezetővel való egyeztetés során alakítható ki.

 

SZABÓ BALÁZS (MTA FKI,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

BSc és MSc közösen
 • Budapesttel kapcsolatos városföldrajzi témájú dolgozatok: elsősorban a társadalmi, lakáspiaci, városfejlesztési kérdések elemzése a főváros egészén vagy annak egy részén keresztül.

 

TÁTRAI PATRIK (MTA FKI, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

BSc és MSc közösen 
 • Népesedési folyamatok a határon túli magyar közösségekben
 • Kárpátalja: migrációs és népesedési folyamatok, interetnikus viszonyok földrajzi vizsgálata
 • Magyar szórványok a Kárpát-medencében
 • Etnikai identifikáció, klasszifikáció, kategorizáció földrajzi vizsgálata, különös tekintettel a roma népességre
 • Etnikai térképezés: történeti aspektusok, jelenlegi tendenciák, társadalmi beágyazottság
 • Kritikai kartográfia: a térképezés és a hatalom viszonya konfliktuszónákban
 • Politikai földrajz: választási földrajzi témák, nemzetpolitikai elemzések választott Kárpát-medencei régióban
 • Komplex etnikai földrajzi vizsgálatok: az íróasztaltól a terepig

 

Mindezek mellett természetesen saját témaötletekkel is érdemes megkeresni minket!

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018