A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék 

speciális követelményei 

 

SZAKDOLGOZAT ÉS VÉDÉS AZ ALAPSZAKON 

 

A szakdolgozat készítésének és védésének általános szabályait a hatályos egyetemi, kari és intézeti dokumentumok tartalmazzák. Ezek figyelembevételével készültek és kiegészítésükre szolgálnak az alább megfogalmazott speciális tanszéki követelmények.

 

Szakdolgozati követelmények 

Javasolt szerkezet (Nem elfeledve, hogy a témaválasztás, a problémafelvetés és a célkitűzés befolyással bír az alkalmazandó módszerekre. Továbbá, a dolgozat tartalma határozza meg a szerkezetet és a formát): 

 • Címoldal 
 • Tartalomjegyzék 
 • Bevezetés (tárgy kifejtése, motiváció, problémafelvetés, célkitűzés) 2-3 oldal 
 • Vizsgálati módszerek (módszer(ek) leírása, relevancia indokolása) 2-3 oldal 
 • Fő rész(ek) (a szakirodalom leírása és kritikai összefoglalása; a primer kutatás nem szükséges kritérium az alapszakon) 25-27 oldal 
 • Összefoglalás (eredmények, javaslatok) 2 oldal 
 • Idegen nyelvű összefoglalás (opcionális kellék az összefoglalás fejezet alapján angol vagy német vagy francia vagy spanyol vagy olasz vagy orosz nyelven) 1 oldal 
 • Irodalomjegyzék 2-3 oldal; Ábra-, tábla- és térképjegyzék (Lásd „Az irodalomjegyzék, a szövegközi hivatkozás, az ábrák és táblázatok formai követelményei” című a tanszéki honlapon megtalálható dokumentumot.) 
 • Melléklet (Plágium nyilatkozat a dolgozatba bekötve …) 

 

Kötelező forma: 

 • egy példány kötve (egyetemen marad), másik példány kötve vagy fűzve (saját példány) 
 • margók: normál (2,5 cm alul felül balra jobbra) 
 • címoldal (lásd a tanszéki honlapon) 
 • betűtípus: Times New Roman 
 • betűméret (borítót és címoldalt kivéve): 12 
 • sorköz (borítót és címoldalt kivéve): 1,5 
 • minimális terjedelem (címoldal, tartalomjegyzék, ábra-, tábla- és térképjegyzék és melléklet nélkül): 30 oldal 
 • maximális terjedelem (címoldal, tartalomjegyzék, ábra-, tábla- és térképjegyzék és melléklet nélkül): 40 oldal 
 • CD/DVD melléklet (teljes szakdolgozat a hátsó borítóba ragasztott tokban) 

Védés 

 • Power point-os prezentáció (eredmények kifejtése, következtetések kontextusba helyezése, alkalmazási javaslatok megjelölése) 12 perc 
 • Nyílt vita (válasz a témavezető és a bíráló előzetes kérdéseire, hallgatóság megjegyzései, helyben feltett kérdései) 8 perc 
A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018