ÉV HALLGATÓ SZAK CÍM
2017 Antal Mihály Földrajz BSc Emigráció Magyarországról az Európa Uniós csatlakozás után
2017 Apáthy Endre Földtudomány BSc Százhalombatta változó szerepe a villamosenergia-termelésben és ennek városi hatásai
2017 Balogh András Földrajz BSc A Smart Balaton
2017 Balogh Sebestyén Földrajz BSc Hargita megye és a Székelyföld demográfiája romániai választásföldrajzi kontextusban 1918-tól az ezredfordulóig
2017 Baroch Csaba Attila Földrajz BSc Közterületek átnevezése két budapesti belvárosi kerület példáján
2017 Bátor Csaba Tamás Földrajz BSc Kerékpáros közlekedés a városban - kilátásai és szerepe a településfejlesztésben
2017 Becze Réka Földrajz BSc A Baranya megyei németek identitásváltozása - Ófalu és Apátvarasd példáján
2017 Bérczi Balázs Bence Földrajz BSc A vízenergia hasznosítása és annak távlati lehetőségei Magyarországon
2017 Braun László Földrajz BSc A fenntartható közlekedési módok helyzete Rákosmentén a XXI. Században
2017 Camara-Bereczki Ferenc Miklós Földrajz BSc Városi közszolgáltatások földrajza Budapesten - A budapesti nyilvános illemhelyek múltja, jelene és jövője
2017 Csécsi Dávid Geográfus MSc Tér nélküliség a térben - A budapesti hajléktalanok térhasználata
2017 Donáth Gábor Földrajz BSc Magyarország energiapolitikája
2017 Dömötör Mihály Földrajz BSc Győr társadalmi-gazdasági viszonyai a dualizmus korában (1867-1914)
2017 Éles Nikolett Ilona Földrajz BSc Földrajzi nevek megjelenése Budapest közterület-elnevezéseiben
2017 Farkas Erika Földrajz BSc A hazai levegőtisztaság-védelem válaszintézkedései földrajzos szemmel
2017 Gáncs Szilárd Földrajz BSc Barnamezős katonai létesítmények Magyarországon - Különös tekintettel a Veszprém megyei példákra
2017 Gönczöl Szabolcs Földrajz BSc A görög identitás őrzése napjainkban Beloianniszban
2017 Harsányi Bertalan Geográfus MSc "Rossz helyek" a városi térben - Konfliktusos körzetek Kaposváriak és Szekszárdiak mentális térképén
2017 Hegedűs Barnabás Földrajz BSc A gentrifikáció folyamata a nemzetközi és a Budapesttel foglalkozó szakirodalomban
2017 Jalsek Petra Földrajz BSc Határon átnyúló együttműködések a Mura Régióban
2017 Jóvér Vanda Sára Geográfus MSc A német nyelvű új kulturális földrajz bemutatása és összevetése az angolszász irányzattal
2017 Karácsonyi Lili Földrajz BSc Ipari örökség, funkcióváltás és barnaövezeti rehabilitáció Budapest III., XIII. és IV. kerületében
2017 Kis Tamás Földrajz BSc Az Észak-Írországban zajló etnikai-vallási konfliktusok társadalmi-gazdasági hatásai az ezredfordulón
2017 Kochán Péter Földrajz BSc A magyar underground földrajza a szocialista évek alatt
2017 Kovács Anita Földrajz BSc Kisvárosok szerkezeti fejlődése Győr-Moson-Sopron megyében
2017 Körömi Anett Geográfus MSc Településfejlesztési alapdokumentumokban - IVS és ITS - megfogalmazott városrehabilitációval kapcsolatos projektek megvalósulásának vizsgálata Középső-Ferencváros példáján
2017 Lánszki Lőrinc Geográfus MSc A punk-hardcore színtér tagjainak térhasználata
2017 Ligeti Anna Erzsébet Geográfus MSc A Budapest XVIII. Kerületben lévő alulhasznosított zöldfelületek funkcióbővítése
2017 Lipcsei Gréta Erzsébet Földrajz BSc Sárospatak városfejlődése 1989-től napjainkig
2017 Lukács Károly Földrajz BSc Az élelmezésbiztonság társadalmi stabilitásra gyakorolt hatásai és annak geopolitikai vetületei
2017 Mészáros Bálint Földrajz BSc Magyar turisták célterületeinek a változása '90-től napjainkig
2017 Péteri Viktória Földtudomány BSc Az újpesti ipar térbelisége és környezeti hatásai kiemelt ipari létesítmények példáin
2017 Pupos Petra Földrajz BSc Az UNESCO világörökség és a pécsi világörökségi helyszín vizsgálata a turizmus szemszögéből
2017 Rónavölgyi Márton Geográfus MSc Kőbánya barnamezős területének vizsgálata
2017 Sipos Katalin Földrajz BSc Muszlimok Budapesten és Londonban
2017 Sivadó Brigitta Földrajz BSc Vallásföldrajzi vizsgálatok két szocialista újvárosban, Dunaújvárosban és Kazincbarcikán
2017 Székely András Geográfus MSc A Karcagi Öko-ipari park és a hazai ipari parkok vizsgálata
2017 Szentpétery Réka Földrajz BSc Kál, Kompolt, Kápolna - együtt vagy külön?
2017 Tóth Gyöngyi Anna Földrajz BSc A Balaton vízgazdálkodásának jelentős problémái és megoldásaik
2017 Verbói Attila Tibor Földrajz BSc Hazai területi egyenlőtlenségek vizsgálata két település példáján
2017 Vígh Bence Földrajz BSc A Nyugat-Balkán európai integrációjának esélyei
2017 Zách Dániel Geográfus MSc A Dunántúli-középhegység iparvárosainak posztszocialista átalakulása
2016 Árvai Anett Geográfus MSc Foghíjtelkek és hasznosítási lehetőségeik Budapest belő lakóövének példáján
2016 Baráth Miklós Geográfus MSc A felhagyott ipari területek rehabilitációja Ostrava és Miskolc példáján
2016 Bauer Ádám Földrajz BSc Salgótarján társadalmi változásai a rendszerváltástól napjainkig
2016 Berbás Péter Geográfus MSc Magyarország árukülkereskedelmének gazdaságföldrajzi bemutatása
2016 Béres Bence Földrajz BSc A koszovói migráció vizsgálata a délszláv háborútól napjainkig
2016 Blaskó Gergő Miklós Földrajz BSc A tervezett Bős - Nagymarosi Vízlépcső hatásai Esztergom településfejlesztésére
2016 Bocz János Földrajz BSc A Zselic helyzete és perspektívái a népességszámváltozás és a mögötte húzódó társadalmi-gazdasági folyamatok szemszögéből
2016 Boros Réka Földrajz BSc Mórahalom és térségének főbb társadalomföldrajzi és környezeti jellemzői
2016 Borsos Imola Flóra Földrajz BSc A fenntartható fogyasztási megoldások földrajzi vonatkozásai
2016 Böröczi Belián Földrajz BSc A klímaváltozás társadalmi- és gazdasági hatásai Magyarországon
2016 Bredák Ádám Földrajz BSc Mega sportrendezvények földrajzi aspektusban - avagy a labdarúgó tornák társadalmi, gazdasági és térbeli hatásai
2016 Cseh Máté Földrajz BSc Klímaváltozás, migrációs hatás
2016 Csonka Dénes Gábor Földrajz BSc A fémöntvény gyártás jelentősége Magyarországon
2016 Deák Nikolett Földrajz BSc Az elöregedő társadalom vizsgálata a Dél-Dunántúlon 1990-től napjainkig
2016 Dorsonczki Márk Földrajz BSc Budapest légszennyezettségi helyzete
2016 Farkas Tamás Ádám Földrajz BSc A hazai vasúti teherszállítás fejlesztési lehetőségei a svájci modell alkalmazásával
2016 Gubacsi Gábor Földrajz BSc A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Kunszentmiklósi járásban
2016 Gyurita Márk Geográfus MSc Belgium megosztottságának vizsgálata politikai földrajzi szemszögből
2016 Haraga Márk Földrajz BSc Az Antarktisz felfedezése
2016 Hegedűs Miklós Földrajz BSc Tatabánya barnamezős területeinek rehabilitációs lehetőségei
2016 Hegedüs Tekla Borbála Geográfus MSc Üzemeltetői vagy vállalkozói szemléletű-e a székesfehérvári várospolitika
2016 Hilbert Bálint Geográfus MSc Budapest és régiós versenytársainak versenyképessége városi kormányzásuk és nemzetközi kapcsolataik tükrében
2016 Horváth Enikő Földrajz BSc Németország energiapolitikája az energiafordulat óta
2016 Horváth Zalán János Földrajz BSc A szekszárdi német nemzetiség társadalomföldrajzi vizsgálata
2016 Hrenkó Izsák Földtudomány BSc Megújuló energiaforrások a zöldgazdaságban európai példákon keresztül
2016 Igó Zoltán osztatlan tanárszak A hagyományos iparterületek helyreállítása és rekultivációja Tatabányán
2016 Imre Ádám Geográfus MSc Geoinformatikai projektmenedzsment a BKK FUTÁR program példájával
2016 Jakab Márton Földrajz BSc Geopolitikai és környezeti konfliktusok
2016 Jánoki Ádám Földrajz BSc A kerékpározás reneszánsza Közép-Kelet-Európában
2016 Joszkin Bence Földrajz BSc A kávétermelés és fogyasztásföldrajzi mintázata és a minőségi kávézás három hullámának elemzése
2016 Juhász Noémi Földrajz BSc A fejlődő országok mezőgazdaságának bemutatása és a családi gazdálkodás befolyásoló hatása a szegénység és éhezés visszaszorításában
2016 Kiss Dániel Geográfus MSc P+R parkolókat integráló intermodális útvonaltervező rendszer térinformatikai eszközökkel történő megvalósítási lehetőségei Budapesten
2016 Kiss Gergő Geográfus MSc Települési vizsgálatok 3D-s modellezéssel és objektum alapú képelemzéssel
2016 Kopasz Sándor Földrajz BSc Az etnikai térképezés és a politiki érdekek összefüggéseinek vizsgálata a XX. század eleji Magyarországon
2016 Kovács Krisztián Barnabás Földrajz BSc Budapest köztéri alkotásainak földrajzi elhelyezkedése
2016 Kovács Tibor Földrajz BSc Közúti áruszállítás és infrastruktúra a Visegrádi országokban
2016 Krizsán József Attila Földrajz BSc Budapesti lakótelepek és társadalmuk vizsgálata
2016 Kungli Dávid Földrajz BSc A futball globalizációjának európai és Európán kívüli példái
2016 Lendvai Péter Tamás Földrajz BSc A vidék megjelenése a magyar és olasz filmekben
2016 Madarász Melinda Földrajz BSc Alföldi szecesszió mint turisztikai termék
2016 Major Dániel Geográfus MSc Civil szervezetek szerepe a társadalmi integrációban (Esettanulmányok a hazai cigányság példáján)
2016 Marton Tamás Földrajz BSc Aktuális energiagazdálkodási kérdések, hazai megoldási lehetőségek a háztartásokra tekintettel
2016 Mészáros Virág Regina Földrajz BSc A decentralizált energiarendszerek és az intelligens otthonok kapcsolatában rejlő lehetőségek
2016 Mikle György Geográfus MSc Brit vidékföldrajzi irányzatok
2016 Mikó Beáta Földrajz BSc Veszprém megye helyzete az országban gazdasági mutatók alapján
2016 Nagy Máté Földrajz BSc Győr és Szeged város-összehasonlító elemzése
2016 Nagy Péter Földrajz BSc A Tiszazug települései a XX. században
2016 Nagy Roland Földrajz BSc Kína népességpolitikája 1949-től napjainkig, kitekintéssel Indiára
2016 Nagy Szabolcs Földrajz BSc Vállalkozási övezetek és szabad vállalkozási zónák: a hazai területfejlesztés eszközei
2016 Németh Evelin Földrajz BSc A népesség csökkenésének okai és következményei Nógrád megyei településeken
2016 Pálfi Bence Földrajz BSc Pozsony gazdasági és demográfiai helyzetének háttere
2016 Pásztor Eszter Szederke Földrajz BSc A budapesti agglomeráció társadalmi és gazdasági fejlődése a Gödöllői járás példáján
2016 Rabecz Bernadett Földrajz BSc A Selypi-medence fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel Lőrinci városása
2016 Rádi Attila Balázs Geográfus MSc A légiközlekedésből származó zajterhelés térinformatikai modellezése
2016 Réthy Miklós András Földrajz BSc A szlovák nemzetiségi önkormányzatok helyzete Magyarországon
2016 Sági Csanád Bálint Geográfus MSc Határ menti térségek dinamizálása a közlekedés fejlesztésével - különös tekintettel az osztrák-magyar határtérségre
2016 Schmid Alexandra Földrajz BSc A szélenergia szerepe Németország energiaellátásában
2016 Semjén Kornél Földrajz BSc A magyar autóbuszgyártás múltje, jelene és jövőbeli lehetőségei
2016 Siha Zoltán Földrajz BSc A szocialista új városok eltérő fejlődési pályái
2016 Steiner Zoltán Ferenc Földrajz BSc Hazánk légiközlekedésének bemutatása két magyar érdekeltségű légitársaság üzletpolitikai és közlekedésföldrajzi elemzése nyomán
2016 Szabó Csaba Adrián Földrajz BSc A budapesti metróhálózat fejlesztésének hatása a város fejlődésére
2016 Szilágyi Balázs Geográfus MSc A demográfia és a gazdaság egyes összefüggései a Visegrádi országokban 1990 után
2016 Szita Dániel Földrajz BSc Dunaújváros társadalom- és gazdaságföldrajza
2016 Szomorjai Tamás Földrajz BSc A budaörsi napi ingázás
2016 Szőke Noel Földrajz BSc A Dunaferr gazdaságtörténete
2016 Szőr Levente Máté Földrajz BSc Azonos kihívások, eltérő válaszok: az elővársi vasúti közlekedés vizsgálata Zágráb, Budapest és Prága vonzáskörzetében
2016 Szuhányi Réka Földrajz BSc Mátraalján, faluszélén… - A mátraaljai bányászat lokális hatásai
2016 Takács Ákos Földrajz BSc A térinformatika települési szintű alkalmazása Verpelét példáján
2016 Terplán Emese Klára Földrajz BSc A tengerpartok földrajza, a rájuk nehezedő környezeti terhelés és menedzsmentjük
2016 Tombor Márton Geográfus MSc A települések gazdasági jövőtervezése: a településgazdasági modellek és alkalmazási lehetőségük
2016 Tóth Róbert Geográfus MSc Magyarország településhálózatának gráfelméleti vizsgálata
2016 Ulicska Ádám Földrajz BSc A MOL Nyrt. gazdasági tevékenységének bemutatása
2016 Vadász Nóra Földrajz BSc Székesfehérvár gazdasági helyzete a rendszerváltozás után
2016 Valki Adrienn Dorottya Földrajz BSc Csepel szocialista és posztszocialista urbanizációja, különös tekintettel a lakótelepek építésére és mai helyzetére
2016 Varga Tibor Földrajz BSc A kávé útja - a cserjétől a csészéig
2016 Végh Nándor Földrajz BSc Gyermekvállalási szokások változása Magyarországon a rendszerváltozás után (Demográfiai vizsgálat Cegléden)
2016 Vincze Attila Földrajz BSc Budapesti tanösvények összehasonlító értékelése és egy tanösvény-tervezet készítése
2016 Vranyecz Emese Földrajz BSc Életmódváltás a budapesti agglomerációban Telki példáján
2015 Ágó Simon Mátyás Földrajz BSc Haussmannizmus és annak hatása az Osztrák-Magyar Monarchiabeli Budapest városfejlődésére
2015 Bárdos Gábor Geográfus MSc Etnikai földrajzi vizsgálatok a szlovákiai magyarság körében, a történeti Gömör-Kishont vármegye nemzetiségi térszerkezete 1880-1941, és a szlovákiai magyar kisebbség helyzetének alakulása 1945-2011 között
2015 Barhács Zoltán Geográfus MSc A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hatása a környező kerületek és települések fejlődésére
2015 Bártfai Gergely Geográfus MSc A visegrádi országok migrációs folyamatai az átmenet éveiben
2015 Czirják Ráhel Geográfus MSc A közösségi tervezés lehetőségei a szegénység elleni küzdelemben
2015 Csintalan Lilian Gabriella Geográfus MSc A Kaukázus el nem ismert államai a 21. század küszöbén
2015 Endrődi Rita Földrajz BSc (tanári szakirány) A geotermikus energia bemutatása egy hazai példán keresztül
2015 Farkas Éva Geográfus MSc Háromkút - Egy gyimesi csángó falu a 21. században, jövőkép és lehetőségek
2015 Fazekas Tibor Földrajz BSc A hazai TDM-ek, helyzete, rendszere a Körös-menti TDM bemutatásának alapján
2015 Fülöp Zsolt Csaba Földrajz BSc Magyarországi munkavállalók az Egyesült Királyságban a 2000-es évektől napjainkig
2015 Horváth Borisz Földrajz BSc A Vas megyei horvát nemzetiségű falvak mai helyzete
2015 Horváth Orsolya    
2015 Jakab Márton Földrajz BSc Geopolitikai és környezeti konfliktusok
2015 Jánosi Dániel Földrajz BSc Az M0 befejező szakaszának egyes várható hatásai a Pilisvörösvári járásban
2015 Juhász Judit Földrajz BSc (tanári szakirány) A Mátrai borvidék gazdaságföldrajzi bemutatása
2015 Kálcsics Kitti Földrajz BSc A visszatérő karsztforrások társadalmi és gazdasági hatásai és a bennük rejlő lehetőségek Tata város példáján
2015 Kárpáti Eszter Földtudományi BSc Az Európai Unió városfejlesztési politikája és annak megnyilvánulása Vas megyében a csatlakozástól napjainkig
2015 Kecskés Sára Földrajz BSc Magyarország gyógynövénytermesztése
2015 Kemény Gábor Geográfus MSc Kecskemét gazdaságföldrajzi bemutatása
2015 Kovács György Földrajz BSc Népességföldrajzi vizsgálatok a magyarok és románok körében Erdélyben (1910-2011)
2015 Körömi Anett Földrajz BSc Magyarországi kőolajkészletek, kitermelésük és feldolgozásuk főbb gazdaságföldrajzi jellemzői
2015 Liszka György Földrajz BSc Fenntartható mezőgazdaság - települési szintű önellátás, Kistelepülések élelmiszer-önrendelkezési törekvései Magyarországon
2015 Lovász Csaba Máté Földrajz BSc (tanári szakirány) A hazai dunai kikötők gazdasági és infrastrukturális jellemzőinek összehasonlító elemzése
2015 Luklider Csaba    
2015 Major Csaba Földrajz BSc A klímaváltozás hatásainak megjelenése a vízgazdálkodási fejlesztésekben - Tát példáján
2015 Mihály Eszter Földrajz BSc Az öntözés és az árvízi védekezés kapcsolatának lehetőségei a folyóvízi vízkészlet-gazdálkodásban az Észak-Dunántúlon
2015 Mihály Eszter Földrajz BSc Az öntözés és az árvízi védekezés kapcsolatának lehetőségei a folyóvízi vízkészlet-gazdálkodásban az Észak-Dunántúlon
2015 Molnár Patrícia Földrajz BSc A magyar vegyipar gazdaságföldrajzi bemutatása különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra
2015 Nagy Csaba Geográfus MSc Eger környezetvédelmi jellemzése a DPSIR modell alapján
2015 Nagy Edina Földrajz BSc A Vajdaság társadalmi-gazdasági földrajza és nemzetközi kapcsolatrendszere
2015 Németh Dániel Földrajz BSc A sellyei naperőmű-beruházás társadalmi-gazdasági hatásai
2015 Pálfy Ádám Geográfus MSc A fürdőfejlesztés turisztikai és térségi hatása Bük és Sárvár gyógyturizmusának hatása a helyiek életminőségére, valamint a város fejlődésére
2015 Rausch Marianna Lívia Földrajz BSc Az élelmiszerválság társadalmi és földrajzi aspektusai Afrikában
2015 Rónavölgyi Márton Földrajz BSc A fejlődő országok agrárkereskedelme
2015 Rovács Barna Földrajz BSc Korai születéskorlátozás Magyarországon a 18-19. században
2015 Somogyi Hanna Földrajz BSc Környezeti oktatás képe Magyarországon az Ökoiskolák tükrében
2015 Szabó Ádám Geográfus MSc A Pásztói járás biomassza-felhasználásának lehetőségei
2015 Szabó Anett Földrajz BSc A Móri borvidék gazdaságföldrajzának alakulása a II. világháborútól napjainkig
2015 Szabó Balázs Földrajz BSc Azonos elvek, eltérő feltételek - vidékfejlesztés Nyugat- és Kelet-Európában
2015 Szabó Dávid Földrajz BSc A magyarországi apróvad-gazdálkodás főbb gazdálkodási és földrajzi jellemzői
2015 Szőke Noel Földrajz BSc Fejér megye foglalkozási szerkezetének alakulása az elmúlt húsz évben
2015 Takács Ivett Földrajz BSc Ausztria átfogó környezetpolitikai értékelése
2015 Tamaska Richárd Geográfus MSc Érd hulladékgazdálkodásának kihívásai
2015 Tóth Fábián Földrajz BSc A kerékpáros közlekedés helyzete és szerepe Budapesten
2015 Vara Bálint Földrajz BSc Ferencváros északi részének ipari struktúraváltásának összefüggései
2015 Vellai Viktória Földrajz BSc Az ELTE TTK alapszakos hallgatóinak oktatásföldrajzi vizsgálata
2015 Vigh Balázs Földrajz BSc Kőbánya városközpontjainak lehatárolása és elemzése
2015 Vörös-Torma Katalin Geográfus MSc Győr-Moson-Sopron megye és a Szigetköz területfejlesztési elképzelései, lehetőségei a népesedési folyamatok tükrében
2015 Wessely Dorottya Földrajz BSc A Paksi Atomerőmű vízföldrajzi vonatkozásai
2015 Zách Dániel Földrajz BSc Elágazó városfejlődési pályák Tatabánya és Salgótarján példáján
2015 Zahorán Noémi Anett Földrajz BSc A tercier szektor elhagyatott terei a békéscsabai Körös Hotel példáján
2014 Alföldi Kristóf Földrajz BSc A vidéki nagyvárosok eltérő fejlődési pályája a lakáspiaci folyamatok tükrében
2014 Antalics Csilla Földrajz BSc A termálvíz magyarországi hasznosítási lehetőségei
2014 Báder Richárd Geográfus MSc Nyílt forráskódú megoldásokon alapuló önkormányzati térinformatikai rendszer
2014 Bagi Árpád Földrajz BSc Az izraeli mezőgazdaság a világ szövetkezeti mozgalmainak tükrében
2014 Baráth Miklós Földrajz BSc Jászberény társadalmi és gazdasági fejlődése
2014 Bárdosi Ádám Geográfus MSc A külföldi működőtőke hatása a hazai települések életére
2014 Bencze Brigitta Földrajz BSc India népesedési folyamatai a családtervezési programok keretein belül
2014 Berbás Péter Földrajz BSc A tatabányai iparszerkezet átalakulása különös tekintettel a Tatabánya-Környe Ipari Parkra
2014 Boross Gábor Földrajz BSc Sporttámogatások gazdaságföldrajzi helyzete Magyarországon 2010 után - különös tekintettel a látvány-csapatsport finanszírozására
2014 Bringye Tamás Földrajz BSc Ausztria választási földrajza 1999-től napjainkig
2014 Budai Mátyás Földrajz BSc Régiókérdés Romániában és a teret tartalommal megtöltő társadalom
2014 Ferencz Márton Geográfus MSc A XV. kerületi Máv-telep társadalom-történeti bemutatása
2014 Fogl Nikolett Földrajz BSc A turizmus jelentősége és a városi turizmus szerepének bemutatása
2014 Fricz Gergely Földrajz BSc A belföldi légiközlekedés lehetőségei Magyarországon
2014 Garamvölgyi Nikolett Földrajz BSc Az egészségügyi alapellátás területi jellemzői Magyarországon
2014 Görbe Zsolt Geográfus MSc A Huntington-féle elmélet kulturális magyarázatainak kritikái
2014 Gregor Dániel Földrajz BSc A Pongrác lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitációjának bemutatása és értékelése
2014 Gyurita Márk Földrajz BSc Detroit hanyatlása
2014 Hegedüs Tekla Borbála Földrajz BSc A ruhaturkálók gazdaságföldrajzi vizsgálata
2014 Hofmeiszter Dorottya Geográfus MSc Települési szintű energiagazdálkodás és megújuló energiaforrás-hasznosítás
2014 Hohl Zsófia Geográfus MSc A nemzetiségek képviseletének aktuális kérdései Magyarországon
2014 Hornyák Krisztina Földrajz BSc Veszprém városrészeinek társadalmi igények alapján való értékelése
2014 Hunyadi László Földrajz BSc A pénzhelyettesítő eszközök szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben
2014 Inotai Dorottya Földrajz BSc Egyes Hungarikumok, potenciális hungarikum élelmiszerek jelentősége Európai Uniós összefüggésekre tekintettel
2014 Ivancsó Szilárd Geográfus MSc A területi tőke vizsgálata a Balatonfüredi-kistérségben
2014 Jáger Péter Geográfus MSc Helyi gazdaságfejlesztés más szemmel - Zöld megoldások a Celldömölki kistérség társadalmi-gazdasági problémáira
2014 Jatkovics Ádám Földtudomány BSc A cigányság szociális helyzete Sátoraljaújhelyen
2014 Jenes Ottó Földrajz BSc A felvidéki magyar cserkészet területi szerveződésének vizsgálata
2014 Jóvér Vanda Sára Földrajz BSc A folyószabályozás hatásai a településszerekezet alakulására a Közép-Tisza vidéken
2014 Kápolnai Zsombor Geográfus MSc Helyi gazdaságfejlesztés a Börzsöny lábainál
2014 Kelemen Gergő Földrajz BSc Az időskori élelmiszerfogyasztás egyes jellemzői Magyarországon
2014 Kertész Gergő Geográfus MSc A közösségi alapú helyi gazdaságfejlesztés
2014 Kiss Gergő Földrajz BSc A Romániából Spanyolországba irányuló migráció
2014 Kiss Zsolt Geográfus MSc Magyarország és a vele szomszédos országok lakáspiacának és politikájának elemzése
2014 Korsós Eszter Földrajz BSc A vízgazdálkodás szerepe a vidékfejlesztésben
2014 Kristyán Zoltán József Földrajz BSc Búzatermesztés és kereskedelem Magyarországon a rendszerváltozástól napjainkig
2014 Ladányi Dorottya Eszter Földrajz BSc Pesterzsébeti lakótelepek jellemzői és a lakótelepi szociális városrehabilitáció
2014 Markek Viktor Geográfus MSc A közbeszerzés gyakorlata Magyarországon
2014 Marton Judit Geográfus MSc Tanyagazdaságok a Homokhátságon, mint egy helyi élelmiszerellátó rendszer alapjai
2014 Mikle György Földrajz BSc Puszták a Kisalföld keleti részén - az egykori majorságok differenciálódása a XX. század folyamán
2014 Móricz Dénes Zoltán Geográfus MSc Reurbanizáció Budapesten a lakáspiaci folyamatok tükrében
2014 Muhel Kata Földrajz BSc Tematikus séták tervezése - Szeged példáján
2014 Nagy József Földrajz BSc A Közép-Magyarországi régió kézműves söriparának jelene és jövője
2014 Nagyváradi-Kollár Flóra Földrajz BSc Egy szocialista város jellemzőinek sajátosságai Dunaújváros példáján
2014 Pál Ákos Földrajz BSc A német kisebbség helyzetének alakulása a Zsámbéki medencében a török kiűzésétől napjainkig
2014 Pál Krisztina Földrajz BSc A turizmus környezeti hatásai, a síturizmus példáján
2014 Pap Krisztina Földrajz BSc A salgótarjáni járás idegenforgalma a 2000-es években
2014 Papp Gergely Geográfus osztatlan Kolozsvár társadalmi térszerkezetének változása és belvárosának mai társadalmi képe
2014 Pregitzer Tamás Mátyás Földrajz BSc A Zsámbéki-medence településeinek együttműködési és fejlődési lehetőségei
2014 Rausch Marianna Lívia Földrajz BSc Az élelmiszerválság társadalmi és földrajzi aspektusai Afrikában
2014 Romsics Marcell Földrajz BSc Kalocsa, mint paprikatermesztő vidék
2014 Schilling Balázs Attila Földrajz BSc A lakókörnyezet vizsgálata Budapest jelentősebb lakótelepein
2014 Sinka Anita Földrajz BSc Az agroturizmus és a helyi gazdaságfejlesztés kapcsolata Olaszország példáján
2014 Szedmák Krisztina Földrajz BSc Az ipari hulladékgazdálkodás bemutatása a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. példáján keresztül
2014 Szováti-Horvát Ádám Földrajz BSc Népesedési folyamatok vizsgálata - Észak-Magyarország 1990-től napjainkig
2014 Tájmel Dániel Földrajz BSc Városfejlesztési tevékenység a XXI. kerületben, különös tekintettel a városrehabilitációra Csepel-Belvárosban
2014 Takács Dávid Földrajz BSc A Kaposvári kistérség környezeti helyzetképe és környezetügyi fejlesztési lehetőségek
2014 Takács László Geográfus MSc Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések lakossági megítélésének vizsgálata rurális térségekben
2014 Tóth Bence Pál Földrajz BSc A Szovjetunió összeomlása utáni oroszországi népességcsökkenés lehetséges okai és térbeli különbségei
2014 Tóth Fábián Földrajz BSc A kerékpáros közlekedés helyzete és szerepe Budapesten
2014 Utassy Balázs Geográfus MSc Szocialista iparvárosok társadalmi-gazdasági helyzetének vizsgálata - Ózd, Kazincbarcika és Várpalota példáján - a XX. század közepétől napjainkig - fejlesztési lehetőségek
2014 Vizi Judit Csenge Földrajz BSc Az építőipari ásványi nyersanyagok bányászatának környezeti hatásai Magyarországon
2014 Zajzon Brigitta Geográfus MSc Foglalkoztatási folyamatok a Kapuvár-Beledi kistérségben 1990-2014 között
2013 Ambrus Lili földrajz BSc A 2008-as gazdasági válság hatása a magyar mezőgazdaságra
2013 Árvai Anett földrajz BSc Az alföldi városok kertségeinek átalakulása Kecskemét példáján
2013 Bereczki Heta geográfus MSc Választásföldrajzi vizsgálatok a Baltikumban a legutóbbi két parlamenti választás tükrében
2013 Borsai György földrajz-történelem Vas és Zala megye térkapcsolatai az 1925-ös Közigazgatási Tájékoztató Lapok alapján
2013 Bunyevácz Katalin geográfus MSc A távolsági autóbusz közlekedés díjszabási rendszerének térbeli sajátosságai Nagy-Britanniában
2013 Czirják Ráhel földrajz BSc London és Nairobi urbanizációjának összehasonlítása - A nyomornegyedek
2013 Csécsi Dávid földrajz BSc A miskolci Vasgyár területének fejlesztési lehetőségei
2013 Csutka Boglárka földrajz BSc Magyarország városainak fejlettségi vizsgálata a települési honlapok alapján
2013 Dávid Beatrix földrajz BSc A magyar méhészet gazdasági helyzete
2013 Domján Ádám Imre földrajz BSc A fokgazdálkodás, annak jövőbeni lehetőségei Magyarországon, kitekintéssel az éghajlatváltozásra
2013 Eskulics György geográfus MSc A közösségfejlesztés szerepe a térségfejlesztésben
2013 Fejes Ádám földrajz BSc Budapest XVII. kerületének társadalomföldrajzi elemzése, különös tekintettel az önkormányzati fejlesztésének hatásaira
2013 Fejős Irma földrajz BSc Dunakeszi kerékpáros közlekedésének vizsgálata
2013 Forgács János geográfus MSc A sport megjelenése a települési térben és szerepe a településfejlődésben
2013 Földesová Zsuzsanna földrajz BSc Munkaerő-piaci folyamatok a szlovák-magyar határrégióban
2013 Gálos András Máté geográfus MSc A villamos energia helyzete és jövője Magyarországon
2013 Gyimesi Zoltán geográfus MSc A "kvantitatív forradalom" kibontakozásának tudományföldrajzi vizsgálata
2013 Harazin Adrienn geográfus MSc Városfejlesztési tevékenységek a Józsefvárosban
2013 Hazay Eszter földrajz BSc Az élelmiszerfogyasztás és az egészségügyi állapot területi sajátosságai Magyarországon
2013 Hesz Roland Attila geográfus MSc A határmentiség megjelenése az európai uniós és hazai fejlesztéspolitikában különös tekintettel az EGTC eszközében rejlő lehetőségekre
2013 Horváth Anita Földrajz BSc A szőlővilágfajták hazai elterjedése magyar pincészetek példáján
2013 Horváth Dóra geográfus MSc A lokalitás szociálgeográfiai vizsgálata Ráckevén
2013 Horváth Gábor földrajz BSc A magyar politikai földrajz fontosabb szereplőinek munkássága a két világháború között
2013 Horváth Katalin geográfus MSc A városi légszennyezés hatása a népesség egészségi állapotára
2013 Horváth Orsolya Földrajz BSc Cirkulációs migráció
2013 Hrenkó Tímea geográfus MSc A megyei önkormányzatok szerepének változása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye példáján keresztül
2013 Hugyecz Enikő Ildikó geográfus MSc A következő Európai Uniós költségvetési ciklus várható helyi tervezési következményei és lehetőségei, egy határ menti térség példáján - A Novohrad - Nógrád Geopark
2013 Jekli Roland földrajz BSc Bécs és Budapest közösségi közlekedése, térbeli és időbeli elérhetőségei
2013 Kállai Péter geográfus MSc A dél-alföldi régió komplex választásföldrajzi elemzése - A választókerületek és a gerrymandering
2013 Kaposi Gábor földrajz-történelem Vecsés népességének alakulása az elmúlt hét évtizedben - különös tekintettel a sváb származású lakosságra
2013 Király Anna földrajz BSc A Richter Gedeon Nyrt. gazdaságföldrajzi bemutatása
2013 Kocsis Bálint földrajz BSc A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút a Budai-hegyekben
2013 Kolluti Gertrúd geográfus MSc Határ menti együttműködések a Bajai kistérségben
2013 Kolozsvári Levente Kornél geográfus MSc A Kongói Demokratikus Köztársaság belső konfliktusai a változó hatalmi érdekek árnyékában
2013 Komjáthy Dénes geográfus MSc A társadalom értékrendjének vizsgálata a Budapesti agglomeráció délkeleti szektorában és környékén
2013 Kószó Anikó geográfus MSc Egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás megvalósítása, a halfogyasztás lehetőségei
2013 Kovács Katalin földrajz BSc A permakultúra, mint fenntartható életmód és alternatív gazdálkodás
2013 Kovács Máté geográfus MSc Vas megye közlekedésfejlesztési törekvései
2013 Kozma Noémi geográfus MSc Az egészségi állapot kerületi különbségei Budapesten
2013 Kukoda Orsolya geográfus MSc Demográfiai győztes települések csoportosítása 1990 és 2010 közötti időszak alapján
2013 Kun Eszter geográfus MSc A Balaton térségének helye és eredményei a hazai fejlesztéspolitikai gyakorlatban
2013 Kupó Annamária földrajz BSc A hátizsákos turizmus területi jellemzői Budapest belvárosában
2013 Lipták Beatrix Helga földrajz BSc Erdőgazdálkodás Magyarországon
2013 Lovas Mariann geográfus MSc Környezetileg kockázatos üzemek jellemzése Újbuda példáján
2013 Makai Dóra geográfus MSc Jászok reneszánsza
2013 Mesterházy Anna Dóra geográfus MSc A városrehabilitáció eredményei Józsefvárosban
2013 Miklovics Eszter geográfus MSc Jakabszállás és a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei
2013 Novák Marcell geográfus MSc Zala megye gyógyturizmusa - a külföldi ingatlanvásárlások tükrében
2013 Nyikolajeva Marija Földtudomány BSc Oroszország szerepe a szénhidrogén ellátásban - különös tekintettel az Európai Unióra
2013 Pataki Tímea geográfus MSc Bevásárlóközpontok térformáló szerepe - Újbuda és az Allee Bevásárlóközpont példája
2013 Pentelényi Gábor geográfus Sopron vonzáskörzetének vizsgálata 1900-tól napjainkig
2013 Péter Krisztina Kredites Házassági vonzáskörzetek változása a Rábaközben a 18-19. században
2013 Péter Orsolya Tünde földrajz BSc A vidékfejlesztés a helyi gazdaságok, különösképpen a tanyarendszer szolgáltában
2013 Porkoláb Miklós földrajz BSc A hazai szénbányászat gazdasági és környzetei hatásai mintaterületek bemutatása alapján
2013 Rácz Zsolt földrajz BSc Borturizmus, mint kitörési lehetőség Szekszárdon
2013 Regőczi Balázs geográfus MSc Az önkormányzati térinformatika alkalmazási lehetőségei a temetőnyilvántartásban Veszprém példáján
2013 Rózsa Judit geográfus MSc A LEADER program magyar és angol gyakorlatainak, illetve tapasztalatainak összehasonlítása két mintaterület vizsgálatával
2013 Sashalmi Ádám földrajz BSc Az agrár-élelmiszer szövetkezetek szerepe Toszkána gazdaságában
2013 Scheuer Dániel geográfus MSc Balatonfüred és Siófok: két eltérő karakterű turisztikai desztináció
2013 Schmidt Petra geográfus MSc Migrációs szándék az ELTE végzős hallgatói körében
2013 Surinya Dóra földrajz BSc Település és egyetem kapcsolata Piliscsaba példáján
2013 Szabó Györgyi geográfus MSc Az urban sprawl jelenség környezeti hatásai Gödöllő példáján
2013 Szabó Zsófia geográfus MSc Budapest hivatásforgalmi hajózása
2013 Szilágyi Balázs földrajz BSc A magyarországi halászat napjainkban
2013 Szládik Alíz Ildikó földrajz BSc A kecskeméti tanyai iskolák történeti földrajza - A kezdetektől a II. világháborúig
2013 Szuromi Orsolya geográfus MSc Fenntartható vidékfejlesztés a Cserhát Natúrparkban
2013 Szűcs Noémi geográfus MSc Az olimpiák és a társadalmi-gazdasági fejlettség kapcsolata
2013 Tamaska Richárd földrajz BSc Érd hulladékgazdálkodásának kihívásai
2013 Tombor Márton földrajz BSc Életkilátások Budapest kerületeiben 2004-2011
2013 Tóth Zoltán geográfus MSc Az M8-as gyorsforgalmi út várható társadalmi-, gazdasági- és környezeti hatásai a kunszentmiklósi járásban
2013 Trasser Barbara földrajz BSc Vecsés városát érintő településügyi dokumentumok elemzése
2013 Tunyogi Bendegúz földrajz BSc Az önkormányzati térinformatika lehetőségei és kihívásai Törökbálint példáján
2013 Urszoly Gergő földrajz BSc Harmadik országbeli migránsok egészségügyi ellátásának egyes kérdései Magyarországon
2013 Varga Dénes geográfus Filmföldrajzi kalandozások a vadnyugaton: A táj szerepe a westernfilmben
2013 Várnagy Gyula geográfus MSc A szolnoki katonai ingatlanok szerepe és hasznosítása, különös tekintettel a felszámolt laktanyákra
2013 Váry Zsolt András geográfus MSc A helyi gazdaságfejlesztés elméletének megjelenése a hazai szakirodalomban és fejlesztéspolitikában
2013 Vaszari Levente József földrajz BSc A magyarországi európai parlamenti választások választási földrajza
2013 Vörös-Torma Katalin földrajz BSc A hazai Turisztikai Desztináció Menedzsment helyzete, lehetőségei a golfturizmusban Koroncó példáján
2013 Zolnai Krisztina Gabriella Földrajz BSc A kakaótermesztés - és feldolgozás gazdaságföldrajza
2013 Zsin Attila geográfus MSc Hazánk nyugati és délnyugati hármashatár térségének összehasonlítása
2012 Bacsóka Róbert földrajz BSc A szlovéniai magyarok és a magyarországi szlovének társadalmi-gazdasági helyzetének és a két ország közötti területi együttműködési kapcsolatok bemutatása
2012 Baksa Tamás geográfus MSc Bezárul-e a kör? Az M0 autóút fejlesztésének, társadalmi-gazdasági szemszögű vizsgálata
2012 Balázs Árpád földrajz BSc Az Oroszlányi ERőmű környezetkezelése
2012 Bánlaki Gergely földrajz BSc A fenntartható nagyvárosi közlekedés, Budapest példájával
2012 Béleczki Gábor földrajz BSc A 2007-ben kezdődött gazdasági válság hatásai az Európai Unió területi különbségeire
2012 Bíró Balázs geográfus MSc A belvárosi zöldterületek bemutatása az önkormányzatok és a civil szervezetek szempontjából
2012 Bódi Mátyás geográfus MSc Az Élelmiszer-kiskereskedelmi hálózat átalakulása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
2012 Bulyovszki Ádám geográfus A magyarországi szuburbanizáció, különösen Szeged példáján
2012 Csoma Dániel Áron geográfus MSc A Duna-part hasznosítása Budapesten
2012 Dienes Balázs földrajz BSc A biomassza felhasználásának lehetőségei Magyarországon
2012 Farkas Bertalan Péter geográfus MSc A területi szempontok megjelenése a közoktatásban
2012 Fülöp Andrea földrajz BSc Esztergom szociálgeográfiai elemzése
2012 Gugcsó Zsolt földrajz BSc A csepeli barnamezős területek fejlesztési lehetőségei
2012 Györe Ágnes Judit geográfus MSc Társadalmi-, gazdasági-, környezeti érvek és ellenérvek a zöld gazdaságfejlesztés kapcsán
2012 Gyurkovics Róna földrajz BSc A vajdasági magyarok Magyarországra való migrációja
2012 Jáger Péter földrajz BSc Magyarország katonaföldrajza 1944-45
2012 Kápolnai Zsombor földrajz BSc Magyar-orosz gazdasági kapcsolatok a 21. században
2012 Karaffa András földrajz-történelem Teleki Pál geográfiája és annak recepciója 1945 után
2012 Kárai Dávid földrajz BSc Orosháza gazdaságának alakulása a rendszerváltástól napjainkig
2012 Kemper Zsombor Donát földrajz BSc A budapesti vasúthálózat alapstruktúrájának kialakulása, jelenlegi helyzete és fejlődési lehetőségei a Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer kiépülésével
2012 Kemper Zsombor Donát földrajz BSc A budapesti vasúthálózat alapstruktúrájának kialakulása, jelenlegi helyzete és fejlődési lehetőségei a Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer kiépülésével
2012 Kerényi András geográfus MSc Az etnikai térszerkezet alakulása Magyarországon 1910-ig: egy kisalföldi tájegység és a Délvidék egy részének összehasonlítása
2012 Király Dávid földrajz BSc földrajzi és térinformatikai eszközök felhasználási lehetőségei Fejér megye vároaiban
2012 Koczor Péter Pál földrajz BSc Munkavállalók Vas megyéből
2012 Kondákor Ádám geográfus Társadalmi és gazdasági fejlődés a XI. kerületben
2012 Kőnig László földrajz BSc A Mura menti horvátság fennmaradása
2012 Lajtai Ádám geográfus MSc Integrált Falufejlesztési Stratégia
2012 Lidi Melinda földrajz BSc Munkaerő-mobilitás Győr-Moson-Sopron megyében
2012 Lovász Gergely geográfus MSc A szentendrei HÉV vonzáskörzetébe tartozó települések szerkezetének változása az elérhetőség javulásának függvényében
2012 Lőrincz Viktória földrajz BSc A Kínai Népköztársaság környezeti problémái
2012 Major Gabriella geográfus MSc Sopron városrészeinek lehatárolási problémái, lehetőségei
2012 Markek Viktor földrajz BSc Az EU-s támogatások és fejlesztések vizsgálata Nagykanizsán 2004-től napjainkig
2012 Marton Judit földrajz BSc Modernizációs lehetőségek a dél-alföldi tanyavilágban
2012 Másik Attila György földrajz-környezettan Az Európai Unió és Törökország helyzete - Felépül, vagy leomlik a török híd?
2012 Mavridisz Nikosz A. geográfus MSc A szolgáltatások térbeli rendszere Dunakeszin
2012 Menyhárt Attila földrajz BSc Az Európai Unió geopolitikai súlyának változása az elmúlt két évtizedben
2012 Móricz Dénes Zoltán földrajz BSc Lakáspiaci változások Budapest I. kerületében 1990 után
2012 Nagy Gábor László geográfus A horvát-magyar kapcsolat és a határ menti együttműködések társadalmi-gazdasági sajátosságai a nyilvánosság tükrében
2012 Pálfy Ádám földrajz BSc A trianoni és a soproni népszavazás okozta határváltozások földrajzi következményei Sopronban és vonzáskörzetében
2012 Rajki Erika geográfus MSc A légiközlekedés hatása a terület fejlődésre és a policentrikus városhálózat kialakulására. Magyarország és Lengyelország példáján keresztül.
2012 Rapkay Bence András geográfus MSc Társadalmi válság Magyarországon: a helyi gazdaságfejlesztés, mint megoldás
2012 Ricsováry-Takács Gergely András földrajz Bsc Társadalomföldrajzi átalakulás a lajosmizsei tanyavilágban a rendszerváltozás után
2012 Sági Csanád Bálint földrajz BSc Határ menti kapcsolatok - Magyar diákok Burgenlandban
2012 Somlai Roland földrajz BSc A trianoni békeszerződéshez vezető demográfiai folyamatok (1850-1920)
2012 Szabó Márton földrajz Ipari parkok, különös tekintettel az észak-alföldi régió parkjaira
2012 Szarka Mihály Zs. földrajz BSc Funkcióváltások az V. kerületben
2012 Szeiman József földrajz-történelem Az erdélyi szórványmagyarság demográfiai helyzete 1977 és 2002 között a népszámlálások tükrében, különös tekintettel Fehér megyére (judetul Alba)
2012 Szentpáli Áron Zsolt geográfus MSc Etnikai földrajzi vizsgálatok és fejlődési lehetőségek Kalotaszegen
2012 Szörényi Nóra földrajz BSc Az alginit, mint ásványbányászati nyersanyag földrajzi jellemzése
2012 Takács Ákos geográfus A XVI. kerület fejlődése, barnamezőinek funkcióváltása
2012 Takács Péter geográfus MSc Csökkenésre tervezés: zsugorodó városok Magyarországon
2012 Tolnai Gábor Nándor geográfus MSc Városszerkezeti változások vizsgálata légifelvételek alkalmazásával
2012 Tóth Patrik földrajz BSc Funkcióbővítő városrehabilitáció a XI. kerületben - Újbuda Kulturális Városközpont
2012 Trasser Barbara földrajz Vecsés városát érintő településügyi dokumentumok elemzése
2012 Utassy Balázs földrajz BSc Ózd demográfiai változásai a XX. század közepétől napjainkig
2012 Varga József Zoltán geográfus MSc A kistérségi társulások területfejlesztési szerepe a Budapesti Agglomerációban
2012 Vastag Mária geográfus A hazai közműhálózat digitális nyilvántartás-rendszerének vizsgálata
2012 Zajzon Brigitta földrajz BSc A piaci szereplők régió felfogása Magyarországon - bankok fiókhálózatának vizsgálata
2011 Báder Richárd földrajz BSc Budapest XXI., XXII., XXIII. kerületének és XI. kerületének déli részének településszerkezeti vizsgálata
2011 Bárdosi Ádám földrajz BSc Pápa településszerkezeti változásai a XX. században
2011 Barna Orsolya Ildikó földrajz BSc Gödöllő városfejlesztési stratégiája, ökovárossá válásának első lépései
2011 Berczi Éva Mária földrajz BSc Kunmadaras, energiagazdálkodása a fenntartható fejlődés figyelembevételével
2011 Bereczki Heta földrajz BSc Etnikai- földrajzi konfliktusok a Baltikumba 1990 után
2011 Bernáth Csaba geográfus MSc A romák története és helyzete Magyarországon. A monori romatelep és a Tabán integrációs program.
2011 Boldizsár Márton geográfus Gyál város múlt-, jelen- és jövőbeli településfejlesztő sajátosságai
2011 Borbély Mátyás geográfus A Balaton régió térségi fenntarthatóságának monitorozására alkalmas adatbázisok azonosítása
2011 Böröczky Csongor Levente földrajz BSc A cserkészmozgalom földrajzi elemzése
2011 Chmelik Tamás geográfus MSc A rendszerváltást követő országgyűlési és önkormányzati választások elemzése Komárom-Esztergom megyében
2011 Czaller László földrajz BSc A vállalati nyereségadó-kedvezmények területfejlesztési célú alkalmazásának elmélete és hazai gyakorlata
2011 Csintalan Lilian Gabriella földrajz BSc Grúzia geopolitikai helyzete - Az Európai Unió és Oroszország határán
2011 Dékány Anett földrajz BSc A települési szilárd huladék anyagában történő hasznosítása, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre
2011 Dörömbözi Adél Éva földrajz BSc A funkcionális településközpont áthelyeződése Százhalombatta példáján
2011 Ember Zoltán Levente földrajz BSc Városrevitalizáció, városrehabilitáció , városrekonstrukció Kaposvár belvárosában a rendszerváltozás után
2011 Eskulics György földrajz BSc Megyei jogú városok helye és szerepe különös tekintettel Érd megyei jogú városra
2011 Farkas Éva földrajz BSc A sport szerepe Eger településfejlesztésében
2011 Farkas Sára geográfus MSc A települési önkormányzatok és a vállalkozói szféra együttműködésének, érdekegyeztetésének lehetőségei a települési munkában
2011 Gálóczi Balázs István geográfus Élő falvak Magyarországon - néhány hazai fenntarthatósági kezdeményezés, mint lehetséges településfejlesztési modell
2011 Gálos András Máté földrajz BSc A magyar halászat gazdaságföldrajza
2011 Gárdonyi András földrajz BSc A bűncselekmények fajtáinak és területi megoszlásának változásai a rendszerváltozás óra hazánkban.
2011 Gergelyfy Dániel földrajz BSc Dél-Pest közlekedési hálózata, fejlesztési lehetőségei
2011 Gugcsó Zsolt földrajz BSc A csepeli barnamezős területek fejlesztési lehetőségei
2011 Gulyás Csobán geográfus Területfejlesztés a német újraegyesítés után
2011 Gutpintér Júlia geográfus MSc A hazai egészségturisztikai versenyben meghatározó települések imázsának és vonzerejének változása a fejlesztéspolitikai folyamatok tükrében
2011 Gyimesi Zoltán földrajz BSc A tudományos tudás történeti földrajza: Kant, Hettner, Hartshorne, a chornologikus tradíció és a "kvantitatív forradalom" előzményei
2011 Győri Dániel geográfus MSc A területfejlesztés lehetőségei a magyarországi roma integrációban
2011 Harazin Adrienn földrajz BSc Városrehabilitáció a Palotanegyedben
2011 Hausel Sándor földrajz BSc Települési térinformatika a belterületi útfenntartásban
2011 Herczeg Eszter földrajz -környezettan A Mátrai Erőmű ZRt. hatása a környező településekre
2011 Hofmeiszter Dorottya földrajz BSc A napenergia hasznosítása és háttéripara Magyarországon és a világon
2011 Hohl Zsófia földrajz BSc Etnikai földrajzi kutatások értelmezési lehetőségei hazai és nemzetközi források tükrében
2011 Horváth Ádám földrajz-történelem A hazai hadiipar térbeli szerkezete és külkapcsolatainak jellemzői a 20. században
2011 Horváth Attila földrajz BSc A geotermikus enregia, mint alternatív energiaforrás Magyarországon
2011 Hrenkó Tímea földrajz BSc A házasodási- és gyermekvállalási szokások kapcsolata a 18-19. században Magyarországon
2011 Ivancsó Szilárd földrajz BSc A Szikszói kistérség társadalom- és gazdaságföldrajzi vizsgálata
2011 Jablonszky Ábel földrajz BSc A személygépkocsi-gyártás térszerkezete a Nyugat- és Közép-dunántúli régióban
2011 Jámbor Anna Eszter földrajz BSc A geotermikus energia hasznosításának lehetőségei Magyarországon
2011 Jenei Péter geográfus MSc A rendszerváltása utáni országos választási eredmények és az Észak-Alföldi Régió politikai földrajzi elemzése
2011 Kállai Péter földrajz BSc A dél-alföldi régió választási földrajza a rendszerváltozás után
2011 Karakas Zoltán földtud. BSc (geográfus) Geotermikus projektek megvalósításának társadalomföldrajzi háttere: egy törökbálinti esettanulmány
2011 Karlik Andrea geográfus MSc Nagykovácsi településfejlesztésének perspektívái különös tekintettel a tanösvényekre
2011 Katona Zsolt földrajz BSc Természetalakítás Magyarországon az '50-es években
2011 Kemény Gábor földrajz BSc Ipari szerkezetváltás Kecskeméten a rendszerváltás után
2011 Kertész Gergő földrajz BSc Pest megye társadalom- és gazdaságföldrajzi jellemzői a rendszerváltozástól napjainkig
2011 Kiss Balázs földrajz BSc Éghajlat és társadalom - klímatörténetivizsgálati módszerek
2011 Kiss Zsolt földrajz BSc Ausztrália migrációs politikája
2011 Kiss-Simon Máté földrajz BSc Klaszterek (a területfejlesztésben)
2011 Kocsi József földrajz kiegészítő A klímaváltozás és magyarországi hatásai
2011 Komjáthy Dénes földrajz BSc A geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon
2011 Konecsny Dóra földrajz BSc A geotermikus energia hasznosításának lehetőségei, különös tekintettel Magyarországra
2011 Kovács Áron földrajz BSc A balassagyarmati Óváros szerepének változása
2011 Kovács Gergely Attila földrajz-történelem Tokaj-Hegyalja történeti földrajza, a hosszú időtávú folyamatok mérlege
2011 Kovács Máté földrajz BSc A helyi- és helyközi tömegközlekedés társadalmi-gazdasági hatásai a Nyugat-Dunántúlon, Vas- és Zala-megye vonatkozásában
2011 Kovács Vera földrajz-környezettan Érd város szennyvíz- és hulladékkezelése
2011 Kozma Noémi földrajz BSc Kistérségi területfejlesztés a szécsényi kistérség példáján
2011 Krajczár Balázs geográfus Budapest agglomerálódása, különös tekintettel Solymár és Nagykovácsi térségére
2011 Kukoda Orsolya földrajz BSc A Zirci kistérség társadalomföldrajzi elemzése
2011 Kurcz Mónika földrajz-környezettan Budapest XXII. kerületének környezeti állapota
2011 Kuzmich Dorottya geográfus Településfejlesztési dokumentumok elemzése különös tekintettel az Integrált Városfejlesztési Stratégiára
2011 Labancz Domonkos földrajz BSc A magyar alumíniumipar fejlődésének áttekintése - különös tekintettel az elmúlt 20 évre -
2011 Lovas Nóra geográfus Bevándorlás Ausztriába
2011 Lovász Péter geográfus A nyugat-dunántúli aprófalvak fejlődési pályája az elmúlt két évtized során
2011 Makai Dóra földrajz BSc A Dél-dunántúli régió népesedési folyamatai a II. világháborútól napjainkig
2011 Markovics Alexandra geográfus MSc A várossá nyilvánítási rendszer gyakorlatának elemzése Gyönk fukcionális városvizsgálatával
2011 Márkus Ildikó Anna geográfus MSc A kultúra és vendéglátás szerepe a budapesti városrehabilitációban
2011 Meleg Dániel földrajz BSc A települési szilárd hulladékgazdálkodás lehetőségei Budapesten
2011 Merényi Emese geográfus MSc Heidelberg városfejlesztésének adaptív vonásai
2011 Michálicz Máté István geográfus Zala megye iparának területi- és strukturális átalakulása a rendszerváltozást követően
2011 Miklovics Eszter földrajz BSc A kecskeméti tanyavilág változása
2011 Mitropulos Anna földrajz-történelem Az Újpalotai lakótelep hatása a XV. kerület demográfiai viszonyaira
2011 Mohácsi József geográfus Budapest főváros területének benépesülése és fejlesztéstörténete az ókortól napjainkig
2011 Molnár Balázs geográfus MSc A homokhátsági tanyák kitörési lehetőségei, s ennek bemutatása Mórahalom példáján
2011 Móricz Dénes Zoltán földrajz BSc Lakáspiaci változások Budapest I. kerületében 1990 után
2011 Nagy Dávid János földrajz BSc A magyar légiközlekedés helyzete nemzetközi kitekintéssel
2011 Németh Nikolett geográfus MSc Magyarország és a vidék lehetőségei a bioenergiák alkalmazásában
2011 Novák Marcell földrajz BSc Zala megye gyógyfürdőinek bemutatása és összehasonlítása az ezredforduló után
2011 Ócsai Gergő földrajz BSc A megújuló energiaforrások hasznosítása a világon és Magyarországon
2011 Oláh Erika Éva földrajz BSc Horvátország és Macedónia munkaerő-piacának helyzetképe és nemzetközi migrációjának vizsgálata az Európai Unió bővítése tükrében
2011 Ömböli Kitti földrajz BSc A bukovinai székelyek migrációja és kapcsolata a környezettel
2011 Pásti Tamás geográfus Csatlakozások és párhuzamosságok a hazai közösségi közlekedési hálózaton
2011 Peredi Attila geográfus A szlovák területfejlesztési politika története és annak dél-szlovákiai hatása
2011 Poden Emőke geográfus MSc A génkezelt növények terjedésének társadalmi és gazdasági hatásai
2011 Rhédey Gábor geográfus Lakóparkok Budapesten
2011 Rózsa Judit földrajz BSc A talajvédelmi stratégiák jelentősége a talajdegradációs folyamatok társadalmi-gazdasági hatásainak tükrében
2011 Sisa Tímea Csilla geográfus MSc Éghajlatváltozás, természeti katasztrófák és alkalmazkodás Európában és Magyarországon
2011 Szabó Alexandra földrajz BSc A területi folyamatok változásai Kína népességföldrajzában
2011 Szabó Györgyi földrajz BSc A geotermikus energia hasznosítása Magyarországon
2011 Szabó Judit földrajz BSc Fekete-Afrika egyes társadalomföldrajzi kérdései
2011 Szabó Zsófia földrajz BSc Dunaharaszti és Várpalota településfejlesztési célkitűzései az ezredforduló után
2011 Szakály Tamás földrajz-történelem Középső-Ferencváros társadalmának és lakáspiaci helyzetének változásai a városrész-rehabilitáció türkében
2011 Szalóky Géza geográfus Településüzemeltetési költségek összehasonlítása két megyében
2011 Takács Krisztián földrajz BSc A Havanna-lakótelep épített, társadalmi és természeti környezetének vizsgálata és azok rehabilitációja
2011 Tégla Anikó földrajz BSc Vác – A Budapesti Agglomeráció és a Dunakanyar déli kapuvárosa
2011 Timár Gábor földrajz BSc A pacsai kistérség társadalom- és gazdaságföldrajzi vizsgálata
2011 Tóth Bence földrajz-történelem Várossá nyilvánítások Magyarországon a rendszerváltás után
2011 Varga Bálint Boldizsár földrajz BSc A budapesti lakóparkok helyzete
2011 Varga Nándor József földrajz BSc Gazdasági átalakulás az ajkai kistérségben 1990-2008 között
2011 Végh Balázs földrajz BSc A világ alumínium-újrahasznosításának földrajzi vonatkozásai
2011 Virág Ágnes földrajz-történelem A magyar Turisztikai Desztinációa Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján
2011 Vlasits Géza földrajz kiegészítő Terepgyakorlatok szerepe a földrajztanításban az ismeretközvetítés és a készségfejlesztés szempontjából
2011 Zsin Attila földrajz BSc A Letenyei kistérség gazdasági helyzete és jövőképe
2010 Baksa Tamás földrajz BSc Az autópályák társadalmi-gazdasági hatásai az M0 példáján keresztül
2010 Csanádi Zoltán földrajz BSc A cseppfolyósított földgáz gazdaságföldrajza
2010 Csoma Dániel földrajz BSc A budapesti II. kerület fejlődése, jelenlegi helyzete és jövőképe
2010 Csordás Máté geográfus Foglalkoztatási technikák a Nyugat-Dunántúlon - A foglalkoztatási paktumok jellemzői
2010 Dégen Zsolt geográfus Az önkormányzatok és önkormányzati társulások szerepe a terület- és településfejlesztésben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodási társulásokra
2010 Ember Zoltán Levente földrajz BSc Város revitalizáció, város rehabilitáció, város rekonstrukció Kaposvár belvárosában a rendszerváltás után
2010 Eszterhai Viktor földrajz-történelem Régiók - fejlődési pályák (A centrum-periféria modellek a modern közgazdaságban)
2010 Fink Erika geográfus A paksi atomerőmű térségi hatásai
2010 Gyapay Borbála geográfus A paneles lakótelepek helyzete Budapesten
2010 Györe Ágnes földrajz BSc Gyorsforgalmi útfejlesztések társadalmi-gazdasági hatásai a Nyugat-dunántúli régióban
2010 Hajósovics Szandra geográfus A befogadó Olaszország
2010 Hausel Sándor geográfus Települési térinformatika a belterületi útfentartáson
2010 Hermann Orsolya földrajz BSc Az általános forgalmi adó Magyarországon és az Európai Unióban
2010 Hofmeiszter Dorottya földrajz BSc A napenergia használata és háttéripara Magyarországon és világon
2010 Horváth Dóra földrajz BSc A Ráckevei kistérség társadalomföldrajzi vizsgálata
2010 Hugyecz Enikő Ildikó földrajz BSc Kína regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémái
2010 Ihász Dóra földrajz BSc Budapest és Prága népesedési viszonyainak összehasonlítása a II. világháború után
2010 István Linda földrajz kiegészítő A Soproni borvidék és borturizmusa
2010 Jablonszky Ábel geográfus A szmélyigépkocsi-gyártás térszerkezete a Nyugat- és a Közép-dunántúli régióban
2010 Jancsó Tamás geográfus A magyarországi felsőoktatási intézmények területi és hallgatói létszámalakulása
2010 Kassay Gergő földrajz BSc Magyarország aprófalvas térségei különös tekintettel az Őrségre és a Sásdi kistérségre
2010 Katona Zsolt földrajz kiegészítő Természet átalakítás az '50-es években
2010 Kelemen András földrajz-történelem Kisebbségek választásföldrajza Magyarországon
2010 Kerényi András földrajz BSc A trianoni békeszerződés határkérdései
2010 Kocsis József földrajz kiegészítő A klímaváltozás és magyarorsyági hatásai
2010 Kolozsvári Levente Kornél földrajz BSc A csehszlovák-magyar lakosságcsere és hatásai a délkelet-alföldi szlovák etnikai tömbre
2010 Kovács Kristóf földrajz kiegészítő Az ökogazdálkodás lehetőségei Magyarországon Galgahévíz példáján
2010 Kovács Nikolett geográfus Kistérségi területfejlesztés a Püspökladányi kistérség példáján
2010 Kovács Nikoletta geográfus Zöld civil szervezetek szerepe a környezetvédelmben és településfejlesztésben a budapesti XI. kerület példájában
2010 Kurcz Mónika földrajz kiegészítő Budapest XXII. Kerületének környezeti állapota
2010 Lajtai Ádám földrajz BSc Koszovó népességföldrajzi viszonyainak alakulása a IX. századtól napjainkig
2010 Lassu Gábor Roland földrajz kiegészítő Kecskemét megyei jogú város települési hulladék-kezelése
2010 Lovas Nóra geográfus Bevándorlás Ausztáliába
2010 Lovász Gergely földrajz BSc A ciprusi konfliktus és annak hatásai a sziget társadalmára és gazdaságára
2010 Major Gabriella földrajz BSc Ausztrália népességföldrajza a 20. század első felében
2010 Maruzsa István földrajz BSc A Kiskőrösi és a Kiskunhalasi kistérség összehasonlítása
2010 Mihálicz Máté István geográfus Zala megye iparának területi- és strutúrális átalakulása
2010 Mitropulos Anna Diána földrajz kiegészítő Az Újpaoltai lakótelep hatása a XV. Kerület demográfiai viszonyára
2010 Mohácsi József geográfus Budapest főváros területének benépesülése és fejlesztéstörténete az ókortól napjainkig
2010 Molnár Zsolt földrajz kiegészítő Rákosmente választási földrajza 1939-1947
2010 Pataki Tímea földrajz BSc Globális problémák lokális megjelenése Délkelet-Ázsiában
2010 Peredi Attila geográfus A szlovák területfejlesztési politika és annak dél-szlovákiai hatása
2010 Pillér Anita geográfus Magyarország megújuló energiaforrásai - A Komárom-Esztergom megyei kezdeményezés
2010 Sallay Zoltán geográfus A Wekerletelep társadalomföldrajzi elemzése
2010 Scheuer Dániel földrajz BSc Veszprém településfejlesztési törekvései a rendszerváltozás óta
2010 Schmidt Petra földrajz BSc Nemzetközi migrációs folyamatok Magyarországon
2010 Sudár István Ákos földrajz-történelem A hazai baromfiipar átalakulása
2010 Sváb Norbert geográfus A megújuló energiaforrások integrációjának problémái
2010 Szabó Györgyi geográfus A geotermikus energia hasznosítása Magyarországon
2010 Szabó Judit földrajz BSc Fekete-Afrika mezőgazdaságának egyes társadalomföldrajzi kérdései
2010 Szaékai Blanka geográfus Alternatív városfejlesztési módszerek Budapesten és vonzáskörzetében
2010 Szakály Tamás földrajz kiegészítő Középső-Ferencváros társadalmának és lakáspiaci helyzetének változásai a városrész-rehabilitáció tükrében
2010 Szentpáli Áron Zsolt földrajz BSc Térszerkezeti változások Bánffyhunyad etnikai, vallási, kulturális szerkezetében 1940-től napjainkig
2010 Szilágyi Adrienn földrajz-történelem Migráció és társadalmi rétegződés a 18-19. században Békés vármegyében
2010 Szilágyi Loránd geográfus Budafok-Tétény barnamezős területeinek vizsgálata
2010 Takács Áron földrajz BSc A kávé világpiaci szerepe
2010 Tamás László földrajz BSc Nagykanizsa iparának átalakulása a rendszerváltástól napjainkig
2010 Tégla Anikó geográfus Vác: Budapest agglomeráció északi és a Dunakanyar déli kapuvárosa
2010 Tóth Péter geográfus Városrehabilitációs programok és azok eredményei Budapest belvárosában
2010 Varga Nóra földrajz BSc Az 1990. évi parlamenti választások politikai földrajzi elemzése a Nyugat-Dunántúlon
2010 Váry Zsolt András földrajz BSc Koszovó, mint független állam
2010 Vass Anita geográfus Hogyan lehet Budapest a formálódó Duna régió fővárosa?
2010 Vasvári Ábris geográfus Logisztikai folyamatok fejlődése és gyakorlati magvalósulásuk Magyarországon
2010 Veréb Dóra geográfus A városrehabilitáció típusainak és Budapesten megjelenő formáinak bemutatása
2009 Babicz Emma földrajz kiegészítő A megújult társadalom-földrajzi tartalmak a középiskolai tankönyvekben
2009 Balogh Ágnes földrajz BSc Fejlesztések a hazai egészségturizmusban
2009 Bíró Balázs földrajz BSc Győr a Nyugat-Dunántúl nagyvárosa
2009 Bódi Mátyás földrajz BSc Borsod-Abaúj-Zemplén megye választási földrajzi vázlata
2009 Brachna Máté földrajz-történelem A magyarországi filoxéravész területi vizsgálata és társadalmi-gazdasági következményei
2009 Chmelik Tamás földrajz BSc A rendszerváltás utáni választások elemzése Komárom-Esztergom megyében
2009 Csák János földrajz Budapest nemzetiségi és etnikai változásai az első és a második világháború után napjainkig
2009 Cserni Tímea geográfus A Tápió-mente fenntartható fejlődésének vizsgálata
2009 Csizmazia Ágota földrajz kiegészítő A települési vízgazdálkodás bemutatása Zalaegerszeg példáján
2009 Csohány Borbála geográfus Budapest XVII. kerületének városközponti fejlesztése
2009 Farkas Bertalan Péter földrajz BSc Budapest gyorsvasúti hálózatának jelene és jövője
2009 Farkas Sára földrajz BSc A civil szféra érdekérvényesítési lehetőségei a területi munkában a Kecskeméti kistérség példáján
2009 Fehérvári László földrajz kiegészítő A XI. kerület krónikája: múltja, jelene, jövője - A 79 éves kerület természetföldrajzi, történelmi és gazdaságföldrajzi áttekintése
2009 Gere László geográfus Sopron szerepének változása a hazai városhierarchiában - kitekintéssel a fejlettség és hierarchia mai kapcsolatára
2009 Gőbel Gergely geográfus Budapest stratégiai zajtérképezése és főbb tanulságai
2009 Gyarmati Rita Andrea földrajz-környezettan A Tisza-tó idegenforgalma és környezeti hatásai
2009 Győri Dániel földrajz BSc Bogyósgyümölcs-termesztés Nógrád megyében a kezdetektől napjainkig
2009 Hogyor Veronika földrajz BSc A LEADER program bemutatása a Sümegi kistérség példáján
2009 Jaschitz Mátyás geográfus Korlátolt múlt - határtalan jövő? - Esztergom vonzáskörzetének vizsgálata a huszadik században és helyzetelemezés az ezredfordulón
2009 Jenei Péter földrajz BSc A főbb gabonafélék termesztése a világban
2009 Markovics Alexandra földrajz BSc A gazdasági aktivitás változása a rendszerváltozást követő időszakban, Tolna megye példáján
2009 Merényi Emese földrajz BSc Milánó városfejlődése és városfejlesztése
2009 Molnár Balázs földrajz BSc A tanyák múltja, jelene és jövője Magyarországon
2009 Molnár Balázs geográfus Politikai stabilitás és instabilitás Budapesten 1990-2006
2009 Nagy Krisztina földrajz BSc Virtuális terepgyakorlat Nógrád megyében
2009 Németh Nikolett földrajz BSc Virtuális terepgyakorlat Veszprém megyében
2009 Piukovics Tímea földrajz kiegészítő Az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségi központ: Bácsalmás gazdasága és kilábalási lehetőségei
2009 Poden Emőke földrajz BSc A génkezelt növények jelentősége
2009 Szántó Mária földrajz kiegészítő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási program földrajzi szempontú vizsgálata
2009 Takács Péter földrajz BSc Kutatás-fejlesztés és innováció a világban és az Európai Unióban
2009 Takácsné Hidvégi Dorottya földrajz kiegészítő Pilisvörösvár általános társadalom- és gazdaságföldrajzi jellemzése
2009 Tinta Alexander geográfus A földrajzi egybefüggőség területi és geopolitikai vonatkozásai különös tekintettel a sarkvidéki területekre
2009 Tolnai Gábor földrajz BSc A Budapesti agglomeráció dél-délkeleti részének sajátos fejlődési pályája - A szuburbanizáció hatásai Dunaharaszti és Alsónémedi fejlődésére
2009 Urányi Zita földrajz kiegészítő A helyismeret oktatásának helyzete a 100 éves Wekerle-telep példáján keresztül
2009 Vadas András földrajz-történelem Az 1315-17. évi időjárási és környezeti krízis a Magyar Királyságban és Európában
2008 Ali Szabolcs geográfus A műszaki infrastruktúra hatása a területi fejlettségre az Észak-alföldi régióban
2008 Almási Orsolya Judit földrajz kiegészítő Kolozsvár magyar kisebbségének változása a második világháború után
2008 Bacsó Szilvia geográfus Pesterzsébet tömegközlekedési hálózatának szerkezete, kiemelt figyelemmel a kötött pályás tömegközlekedési eszközök helyzetére
2008 Balázs Rita geográfus A Ferihegyi repülőtér környezeti hatásai, különös tekintettel Budapest XVIII. kerületére
2008 Béndek Renáta földrajz-környezettan Az Ajkai Hőerőmű technológiai átalakításának Ajka városára és környező településekre gyakorolt társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai
2008 Csákány Zsolt geográfus A Leeder program Magyarországon
2008 Domonkos Ferenc földrajz kiegészítő Kazár társadalomföldrajza
2008 Hári Beáta geográfus Magyarországi ökofalvak fenntarthatósági jellemzése és értékelése, továbbá területfejlesztési szempontú vizsgálatuk
2008 Herbai Csilla geográfus A lakótelep-rehabilitációk helyzete Magyarországon, különös tekintettel Budapestre
2008 Hoffmann Csilla geográfus A Balaton "Északon és Délen"
2008 Horváth Sándor geográfus A Dunaszerdahelyi körzet népesedési és munkaügyi helyzete
2008 Jakab László geográfus A Közép-dunántúli régió városainak fejlődési pályái 1990 után
2008 Kerék Roland földrajz Veszprém megye szennyvízkezelésének sajátosságai
2008 Kutasi Lajos földrajz kiegészítő Megszűnő vasútvonalak a Nyugat- és Közép-dunántúli régió területén 2007-ben
2008 Magyar Judit geográfus Területfejesztés a Budapest-Dunaújváros-Szekszárd tengelyen
2008 Markó András geográfus A regionális különbségek változásai a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában a kettéválástól napjainkig
2008 Matusz Anikó földrajz kiegészítő A geotermikus energia felhasználási lehetőségei hazánkban
2008 Módos Rita geográfus A tejtermelés és -feldolgozás helyzete hazánkban
2008 Olli Ádám geográfus A vasút társadalmi, gazdasági és környzetei hatása a Vác-Balassagyarmat vasútvonal téréségnek példáján
2008 Ónodi Zsolt geográfus Települési információs rendszerek kiépítése és használhatósága Veszprém példáján
2008 Pásztor Ibolya földrajz kiegészítő Magyarország demográfiai helyzete a XXI. Század elején
2008 Primusz Péter geográfus Az amerikai városfejlődés és jelenlegi trendjei
2008 Rekop György földrajz Budapest bűnözésföldrajzi elemzése
2008 Rorbacher István geográfus A III. kerület társadalomföldrajza 1950-től napjainkig
2008 Selmeczi János Pál geográfus A stratégiai környezeti vizsgálat szerepe a magyarországi területfejlesztés programok tervezésében
2008 Soltész Balázs földrajz kiegészítő A Mezőkövesdi kistérség társadalmi-gazdasági földrajza
2008 Stárics Roland földrajz-történelem A Zalaegerszegi kistérség társadalom- és gazdaságföldrajzi vizsgálata
2008 Szalai Levente földrajz-történelem A szlovákiai magyarság demográfiai változásai 1980 és 2001 között a népszámlálások tükrében, különös tekintettel a Tőketerebesi járásra
2008 Tóth Tibor földrajz kiegészítő A Balatonboglári borvidék szőlőtermesztése és borászata
2008 Tóthné Grünceisz Mária földrajz kiegészítő Erdélyi magyarok letelepedésének sajátosságai Székefehérváron
2008 Tömpe László földrajz Tervezett Wekerletelpülésrész szervezési koncepciójára
2008 Urbán Ilona földrajz kiegészítő A Jászság turizmusa
2008 Vancsó Veronika geográfus A Monori kistérség társadalomföldrajzi jellemzése 1990 és 2005 között
2008 Varga Ildikó biológia-földrajz Megyei és települési szintű környezetvédelmi programok helyzete Magyarországon
2007 Buda Dávid geográfus A Budaörsi kistérség térszerkezetének és településhálózatának vizsgálata
2007 Dávid Gabriella geográfus A megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei a hazai vidékfejlesztésben
2007 Ihász Zsolt földrajz kiegészítő Irán politikai földrajza
2007 Jakab Gábor geográfus Budapest közlekedésfejlesztése
2007 Kleininger Tamás földrajz kiegészítő Az IKT-kompetencia fejlesztésének lehetőségei a földrajz oktatásában
2007 Kőrösi Melinda földrajz kiegészítő Termálvíz felhasználása Szentesen
2007 Kulman Katalin földrajz-matematika A bioüzemanyagok termelésének egyes kérdései a Földön és Magyarországon
2007 Liszonyi Gábor földrajz kiegészítő A vadászati turizmus magyarországi helyzete
2007 Medvegyné Máthé Krisztina földrajz kiegészítő Szakköri anyag a Rózsadomb Földtani, Természeti Értékei Feldolgozásához
2007 Mudry Judit földrajz kiegészítő Jászapáti társadalomföldrajza
2007 Nagy Márta geográfus A szuburbanizáció tipikus és atipikus formái Debrecen környékén
2007 Nagy-György Gábor földrajz Budapest agglomerációja választási földrajzi vizsgálata a rendszerváltozás után
2007 Orosz Balázs Máté geográfus A megújuló energiaforrások helyzetértékelése és támogatási rendszere hazánkban
2007 Pardi Melinda geográfus A Balaton-felvidéki Nemzeti Park hatása a Káli-medence társadalmi-gazdasági életére és turizmusára
2007 Schuchmann Júlia geográfus A budapesti agglomeráció kiterjedésének változása
2007 Stádel Judit földrajz kiegészítő A Téti kistérség társadalmi és gazdasági fejlődése, különös tekintettel munkaerőpiaci helyzetére
2007 Szabó Sándor geográfus Győr barnaövezeteinek megújítási lehetőségei
2007 Téry Eszter geográfus Várossá nyilvánítások és a városi rang területi különbségei Magyarországon
2007 Tóth Márton földrajz-környezettan Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek társadalmi-gazdasági hatásai a Sajó-Bódva völgye ISPA-projekt példáján
2007 Urbánné Bajkai Edit földrajz kiegészítő Budapest közforgalmú közlekedésének története
2007 Várdai Brigitta földrajz-biológia Jászberény város környezetvédelmi helyzete
2007 Várkonyi Zita földrajz Levegőszennyezés és levegőtisztaság-védelem Eger városában
2007 Wesselényi Balázs földrajz kiegészítő A szélerőművek hasznosítási lehetőségei Magyarországon
2007 Zérczi Miklós földrajz kiegészítő Az Ipoly szabályozásának hatása annak vízkészlet-gazdálkodására, valamint Balassagyarmat vízellátására és természeti-társadalmi környezetére
2006 Ádám Zoltán földrajz Gazdaság - foglalkoztatás - munkanélküliség Jász-Nagykun-Szolnok megyében
2006 Czink Zoltán geográfus A dél-balatoni térség idegenforgalma
2006 Géczi Judit geográfus A dezurbanizáció térségei Magyarországon
2006 Hámori Krisztina földrajz kiegészítő Magyarország lovasturizmusa
2006 Kerepeszki Mónika geográfus A magyar mezőgazdaság általános helyzete és területi jellemzői az ezredfordulót követő években
2006 Keskeny Orsolya geográfus A biomassza energetikai hasznosítási lehetőségei Magyarországon
2006 Koller Erik földrajz kiegészítő Uniós kihívások és a magyar mezőgazdaság
2006 Kovács László geográfus A LEADER-program Írországban
2006 Könczei Soma földrajz Az erdélyi magyar autonómiatörekvések területi változásai (1990-2006)
2006 Latabár Endre földrajz Terézváros népessége, társadalmi jellemzői, épületeinek állapota a XXI. század elején
2006 Latkóczyné Dévai Rozália földrajz kiegészítő A Dorogi kistérség társadalomföldrajza
2006 Losonczi Máté földrajz kiegészítő A Rába folyó vízrendszer-gazdálkodásának átalakulási folyamata az Árpád-kortól napjainkig
2006 Lukács Anikó geográfus A szegénység Olaszországban
2006 Nagy Tibor földrajz A diszlexia problémája középiskolában, különös tekintettel a földrajzoktatásra
2006 Németh Márton geográfus Tatabánya gazdaságának megújulása és annak néhány földrajzi következménye
2006 Némethné Gyulavári Éva földrajz kiegészítő A negyedidőszaki klímaváltozások kutatástörténete
2006 Pethő Regina geográfus Az EU-tól kapott átmeneti mentességek és az ezekre vonatkozó környezetvédelmi tevékenység helyzete hazánkban
2006 Pokk Péter földrajz A közigazgatás területi problémái és megoldási javaslatok Magyarországon, 1920-1938
2006 Sulyok Alexandra földrajz A Szolnok-térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer és hatása Szolnok város hulladékgazdálkodására
2006 Szabó István földrajz kiegészítő Siófok társadalmi és gazdasági fejlődése a 20. század második felében
2006 Szabó Sándor földrajz A multinacionális vállalatok társadalmi és gazdasági hatásai Győrre a rendszerváltozás óta eltelt időszakban
2006 Szélpál Melinda geográfus Érd és Gödöllő szuburbanizációjának összehasonlító elemzése
2006 Szilágyi Györgyi geográfus A termelési nem veszélyes hulladékok kezelése napjainkban Magyarországon
2006 Szöllősi Gergely földrajz A vasúti árufuvarozás alakulása (1950-2005)
2006 Tóth András geográfus A city-képződés folyamata és funkcionális hatásai Budapest belvárosában
2006 Vakály Brigitta földrajz kiegészítő Baktalórántháza társadalomföldrajza
2005 Antalicz Anita földrajz kiegészítő A Balassagyarmati kistérség társadalmi és gazdasági jellemzése
2005 Antos Gábor földrajz kiegészítő Pest megye választási földrajza 1990-2002 között
2005 Bacsosz Sztavrosz geográfus A magyarországi görögök etnikai földrajza
2005 Balogh Zsuzsanna geográfus Művészetföldrajzi vizsgálatok és lehetőségek - Kastélyföldrajz
2005 Bertalanitsné Tar Katalin földrajz kiegészítő A szélenergia hasznosítási lehetőségei Magyarországon
2005 Czékó Gábor geográfus Versenyképesség és területfejlesztés Magyarországon és az Európai Unióban
2005 Czúni Imre földrajz Magyarország légiközlekedés földrajza
2005 Csekő Adrienn geográfus A főváros egy vegyes hasznosítású kerületének (Angyalföld) funkcionális átalakulása
2005 Dubnicz László Dániel geográfus A környezeti tényfeltárás elmélete és gyakorlata
2005 Farkas Zsuzsanna geográfus A városrehabilitáció elméleti és gyakorlati tapasztalatai Budapesten
2005 Földi Áron geográfus Az alföldi kisvárosok társadalmi- és gazdasági folyamatai a rendszerváltozás után
2005 Karácsonyi Dávid geográfus A növényolaj-vertikum hazánkban és térségünkben
2005 Király Mónika geográfus A területfejlesztés intézményrendszerének alakulása
2005 Kocsi Attila földrajz kiegészítő A magyar söripar múltja és jelene
2005 Korbuly Ádám geográfus Természetvédelem és területfejlesztés kapcsolata Magyarországon
2005 Laczikó Kinga földrajz kiegészítő Bodrogköz - egy sajátos kistáj
2005 Lécz Johanna Éva geográfus A kistérségi szint területfejlesztésben és közigazgatásban betöltött szerepe Magyarországon
2005 Leviczki Anita geográfus Kistérségi szerveződések hazánkban, a Közép-Magyarországi Régió példáján
2005 Lovászi Gabriella geográfus Regionális hulladéklerakók fejlesztése Magyarországon
2005 Malatinszki Szilvia geográfus Pest megye a magyar és az Európai uniós területfejlesztési feladatok és célok tükrében
2005 Németh Adrienn geográfus-földrajz Nagy-Budapest kialakulása és a 23 csatlakozó település fejlődése 1950-től napjainkig
2005 Nika Gergely geográfus A bérlakásállomány története és fejlesztési perspektívái Budapesten
2005 Oláh Gábor geográfus A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ hatásai, különös tekintettel a környezetvédelemre és a településfejlesztésre
2005 Ott Ferenc földrajz kiegészítő Éghajlatváltozások Európában és környezeti, társadalmi hatásai
2005 Pintér Izabella földrajz-geográfus Az Európai Unió nyújtotta lehetőségek a határmenti térségek számára
2005 Reisingerné Madarász Gabriella földrajz kiegészítő A szuburbanizáció hatása a budapesti agglomerációban Budakalász példáján
2005 Szabó Tünde geográfus A kormányzati és helyi lakáspolitika területi hatásai a budapesti városrégióban a rendszerváltástól napjainkig
2005 Szabóné Kanyó Brigitta földrajz kiegészítő Balassagyarmat turisztikai szerepe és fejlesztésének lehetőségei
2005 Szöllőssy Judit geográfus A szárazföldi közlekedés területi egyenlőtlenségei az egykori vasfüggöny mentén
2005 Tajti Judit geográfus Bátonyterenye térségének gazdasági szerkezetátalakulása 1985-2005 között
2005 Tóbiás Bettina földrajz A hazai édesipar fejlődésének áttekintése
2005 Tóth József földrajz Dunaújváros népességföldrajzi elemzése
2005 Tóthné Szabó Tímea földrajz kiegészítő Tokaj-Hegyalja szőlő- és borgazdálkodása
2005 Tuba Veronika geográfus A szegregáció változása Budapesten az 1990-es években
2005 Varga Imre földrajz kiegészítő Egy világhatalom újjászületése, avagy a Kínai Népköztársaság változó helye a világ geopolitikai térképén
2005 Veress Csaba földrajz kiegészítő Veszprém történelmi belvárosának változásai a 20. század évtizedeiben
2004 Bánfalvi Tünde geográfus Települési környezetvédelmi programok készítésének elvi alapjai és gyakorlati megvalósítása
2004 Békés Tamás geográfus A vasútvonalak térszervező hatásának bemutatása a Budapest-Esztergomi vonal példáján
2004 Benyó Márton geográfus Az 1998-as és 2002-es szlovák parlamenti választások eredményei a poltikai földrajz tükrében
2004 Berényi Eszter geográfus A lakásárak alkalmazási lehetőségei a területi folyamatok jelemzésére
2004 Böszörményi Géza földrajz Választási eredmények a Duna jobb és bal partján - Budapest politikai földrajza
2004 Draganel Dóra geográfus A papíripar és a környezetvédelem Magyarországon
2004 Gáspár Tímea földrajz kiegészítő Az ökoturizmus megjelenése és fejlődése Magyarországon
2004 Handl Attila földrajz Teleki Pál hatása a magyar földrajztudományra és földrajzoktatásra
2004 Holop Szilveszter földrajz A déli gyorsforgalmi út helyzete a szlovákiai autópálya-fejlesztéstükrében
2004 Horváth Dániel geográfus A folyóparti nagyvárosok belső szerkezetváltása a tér szintaxis analízis tükrében
2004 Horváth Kinga geográfus A területfejlesztés decentralizált támogatási rendszere Magyarországon és működésének tapasztalatai Vas megyében
2004 Kazai Zsolt geográfus A biomassza energatikai célú hasznosításának lehetősége, és várható szerepe a terület- és településfejlesztésben
2004 Kismarjai Balázs földrajz kiegészítő Hazánk borvidékeinek átalakulása a rendszerváltástól napjainkig, a Badacsonyi és a Kunsági borvidékek példáján
2004 Kondor Attila Csaba geográfus A 20. századi magyar és román népszámlálások, a nemzetiségi politika és a nemzetiségi jog összehasonlító etnikai földrajzi vizsgálata
2004 Lengyel Tamás földrajz Az európai nagysebességű vasutak kialakulása, fejlődése és hatásai
2004 Nagy Miklós földrajz A magyar konzervipar fejlődésének története, különös tekintettel az utóbbi évtizedre
2004 Szantner Lóránt földrajz CAOLA, egy rendszerváltás előtti nagyvállalat rögös útja a '90-es években
2004 Tar Gyula geográfus A Bódva-vidék társadalmi-gazdasági helyzete és fejlesztési lehetőségei
2004 Tímár Péter földrajz A magyarországi üdítőital piac bemutatása az ásványvízpiac tükrében
2004 Tóth József földrajz Dunaújváros népességföldrajzi elemzése
2004 Újvári Márk földrajz A határ menti fekvés szerepe Magyarország keleti és nyugati határvidékének közlekedési életében
2004 Váradi Zsuzsanna geográfus A barcsi bevásárlóturizmus szociálgeográfiai vizsgálata
2003 Adamcsekné Farkas Mária földrajz kiegészítő Gödöllő és környezeti állapota
2003 Dénes Sándor földrajz kiegészítő Társadalomföldrajzi vizsgálatok Békés megyében, különös tekintettel a békéscsabai kistérségre
2003 Divinszki Ferencné földrajz kiegészítő A X. kerület oktatási rendszerének fejlődése 1970-től napjainkig
2003 Győri István földrajz kiegészítő Múlt, jelen, jövő: Százhalombatta az „ötödik” évezred küszöbén
2003 Homor Anna földrajz-matematika A magyar tejipar fejlődésének bemutatása és jelenlegi helyzetének áttekintése
2003 Horváth Dániel földrajz A bevásárlási szokások és a kiskereskedelmi hálózat arculata az ezredfordulón - az óbudai Eurocenter példáján
2003 Jankó Ferenc geográfus Településmorfológiai és funkcionális vizsgálatok Sopron történelmi városrészében
2003 Kocsis Beatrix földrajz kiegészítő A Pásztói kistérség zsáktelepüléseinek népességföldrajzi elemzése, Bér község fejlődésének tükrében
2003 Krebsz Jánosné földrajz kiegészítő Az ipari parkok magyarországi hálózata EU csatlakozásunk küszöbén
2003 Leidinger Dániel geográfus A szuburbanizáció környezeti hatásai a Buda környéki agglomerációban
2003 Mészáros Attila földrajz kiegészítő A magyarországi várrendszer fejlődése és idegenforgalmi hasznosítása
2003 Molnár Tibor geográfus-földrajz A szlovákiai Nógrád etnográfiai viszonyai
2003 Nagy László földrajz kiegészítő Mátrai ásványfajok és lelőhelyek
2003 Schmotzer Zsolt földrajz kiegészítő Bányakár - álbányakár
2003 Szabadi Alíz földrajz-környezettan A hazai vegyipar környezeti ártalmai, különös tekintettel a gyógyszeriparra
2003 Szabó István földrajz kiegészítő A magyarországi kisvárosok fejlődése 1949-től napjainkig
2003 Szeitz Tamás földrajz Székesfehérvár történeti földrajza
2003 Szűcs István földrajz A közművesítés története és helyzete Budapesten, különös tekintettel a víz- és csatornaművekre
2003 Tóth Éva földrajz kiegészítő Szeged idegenforgalmának gazdaságföldrajzi sajátosságai
2003 Zábrádi Zsolt geográfus A magyarországi agglomerációk és más településcsoportok lehatárolása és jellemzése
2002 Baksay Csaba földrajz Középső-Ferencváros funkcionális átalakulása a rendszerváltozás után
2002 Balázsné Tóth Fruzsina földrajz kiegészítő Békés megye idegenforgalma
2002 Balló Eszter földrajz A szuburbanizáció hatásai Gödöllő társadalmi és gazdasági fejlődésében
2002 Béres Judit geográfus A lakáspiac feltörekvő szegmensei: A lakóparkok terjedése Budapesten
2002 Bognár Ferenc földrajz kiegészítő Esztergom idegenforgalma
2002 Csányiné Horváth Marianne földrajz kiegészítő A magyar autópályák története, jelene, fejlesztési tervei
2002 Csapák Alex geográfus A Tisza társadalmi és gazdasági hasznosítása
2002 Csermely Tamás földrajz kiegészítő A közlekedési folyosók szerepe Budapest átalakulásában: különös tekintettel a Hungária körgyűrűre
2002 Csiki Péter földrajz Miskolc migrációs viszonyainak vizsgálata
2002 Gerlach Viktor geográfus Budapest települési szilárd hulladék gazdálkodása
2002 Guba András földrajz Egy sikeres város Budapest árnyékában: Gödöllő - A multinacionális cégek hatása a város fejlődésére
2002 Horváth Teréz földrajz kiegészítő A Dráva mente idegenforgalma – Őrtilos-Zákány kistérség
2002 Illés Zsolt földrajz A magyar átmenet, különös tekintettel a privatizáció történeti és jelenlegi folyamataira a MOL Rt. átalakulása példáján
2002 Jambrik Kristóf geográfus A kapuváros kapuja: elővárosi pólusképződés Budapest nyugati oldalán
2002 Kalmár András földrajz kiegészítő A bor szerepe Eger imázsában és a város fejlődésében
2002 Keszler Lászlóné földrajz kiegészítő A dunai hajózás
2002 Koller Gábor földrajz kiegészítő Rudabánya /Természeti erőforrások, társadalmi-gazdasági változások/
2002 Kovács Márton földrajz Magyarország környezetpolitikája az európai uniós csatlakozás tükrében
2002 Mártonné András Mária földrajz kiegészítő A hévízhasznosítás helyzete Magyarországon
2002 Müller Ágnes földrajz kiegészítő A kutatás-fejlesztés jelentősége az Európai Unióban
2002 Nagy Áron földrajz Pártválasztás és helyi társadalom Budakeszi térségében a parlamenti választások tükrében
2002 Nagy Katalin földrajz kiegészítő Páty népessége az ezredfordulón
2002 Polgár Zsuzsanna geográfus Logisztikai központok fejlesztésének társadalmi-gazdasági háttere
2002 Réthelyi Zsolt földrajz Az 1990-es évek magyarországi autópálya-építkezései
2002 Schindele Antal földrajz kiegészítő Az indián kisebbség változó helyzete az Egyesült Államok társadalmában, a pueblo és navao népek példáján
2002 Schléder Judit földrajz kiegészítő Települési szilárd hulladék kezelése Győr példáján
2002 Simon Géza Botond földrajz Lágymányos funkcionális társadalmi és gazdasági átalakulása a rendszerváltozás után
2002 Szabó Balázs geográfus A kelet-közép-európai városok a rendszerváltozás után
2002 Szabó Szabolcs geográfus A vasúthálózat racionalizálásának társadalmi hatásai, Mezőcsát példáján
2002 Szalontai Szilvia földrajz kiegészítő A Dunamenti Erőmű Rt. vízgazdálkodása és vízminőség-védelme
2002 Tátrai Patrik geográfus A Nyitrai járás etnikai földrajza
2002 Tibor Tamás geográfus Az 1990-es évek társadalmi-gazdasági átalakulása a Budapesti Agglomerációban
2002 Vancsó Judit földrajz Villamosenergia-termelésünk stratégiai kérdései
2002 Varga Lajos földrajz kiegészítő Urbanizáció és szegregáció a Nagy-tavak vidékén Detroit 300 éve (1701-2001)
2001 Ballabás Gábor geográfus-földrajz Az Által-ér mente (Komárom-Esztergom megye központi területe) településeinek környezetvédelmi helyzete
2001 Bartha László földrajz kiegészítő Pomáz társadalomföldrajzi vizsgálata
2001 Bodnár Dénes Tamás földrajz A vámszabadterületek térgazdasági aspektusai Magyarországon
2001 Erdei Klára földrajz kiegészítő Cukoriparunk fejlődése
2001 Hajdú Judit geográfus Vidékfejlesztés: Magyarország részvétele a SAPARD programban
2001 Hegedűs Enikő földrajz kiegészítő Magyarország baromfitenyésztése és -feldolgozása az 1990-es években, jelenlegi helyzete a Dél-Alföldi Régióban
2001 Horváth Pál földrajz A kistérségek szerepe a területfejlesztésben, különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok megye példájára
2001 Juhász Gábor földrajz Magyarország külgazdasági orientációja és külkapcsolatai a két világháború között
2001 Káplár Edit földrajz Nagyatád földrajzi adottságai és fejlesztési lehetőségei a rendszerváltozás után
2001 Kiss Katalin földrajz kiegészítő Pest megye mezőgazdasága
2001 Kökény Szilvia földrajz kiegészítő Balassagyarmat társadalma és gazdasága, különös tekintettel a XX. sz. végére
2001 Kukely György geográfus-földrajz Az Észak-Magyarországi régió helyzete és jövőképe
2001 Melo Ferenc földrajz kiegészítő Nógrád megye társadalma, gazdasága az ezredfordulón
2001 Mikle Kinga Melinda geográfus A népesség vásárlási szokásainak átalakulása és hatása a városszerkezetre: Győr példáján
2001 Moharos János földrajz kiegészítő A Chinoin Gyógyszergyár fejlődése, különös tekintettel a privatizációtól napjainkig
2001 Ruzsa-Nagy Zoltán földrajz A trieszti kikötő és regionális szerepe Közép-Európában
2001 Szalai Katalin földrajz kiegészítő Székesfehérvár válasza az eredvégi kihívásokra
2001 Szaniszló Ágnes földrajz kiegészítő Székesfehérvár gazdaságának jellemzése, különös tekintettel az idegenforgalomra
2001 Szepessyné Kis Szilvia földrajz kiegészítő Borutak Magyarországon
2001 Tari Gergely földrajz A munkanélküliség területi aspektusai, különös tekintettel Nógrád megyére
2001 Tóth Melinda   Az ipari és innovációs parkok szerepe a városfejlődésben - Jéna és Székesfehérvár összehasonlítása
2001 Udvarhelyi Gergely geográfus A zöldterületek átalakulása Budapesten
2000 Bálint András földrajz Rendszerváltás a rendszerváltás előtt. A magyar mezőgazdaság átalakulásának főbb sajátosságai a 90-es években
2000 Bánszki Judit geográfus Zajvédelmi politika, zajvédelem Magyarországon
2000 Bene Tünde földrajz A gazdasági depresszió kialakulása és feloldásának folyamata Tatabányán
2000 Hosszú István földrajz Siófok és térsége térszerkezetében bekövetkezett módosulások a település- és területfejlesztés tükrében
2000 Kovács Roland földrajz A koszovói válság politikai földrajzi értékelése
2000 Láng László földrajz kiegészítő Társadalomföldrajzi vizsgálatok Pilisszántón
2000 Messel Balázs földrajz Egy erdélyi magyar zsákfalu, Lozsád bemutatása társadalomföldrajzi és gazdaságföldrajzi jellemzői alapján
2000 Miksó Ákos földrajz A kölcsönhatásban fejlődő nyugat-erurópai és magyar vasúti közlekedés
2000 Pisák Andrea földrajz A kőbányai pincerendszer
2000 Rezsabek Mária földrajz A mezőgazdaság átalakulása (Mintaterület Tiszakeszi)
2000 Sárközi Attila földrajz kiegészítő A napenergia fotovillamos hasznosításának gazdaságföldrajzi vonatkozásai
2000 Szabó Gyöngyi geográfus A logisztikai központok és területfejlesztő szerepük a soroksári Budapest Intermodális Logisztikai Központ példáján
2000 Szatmáry Kristóf földrajz Regionalizmus és vallási törésvonalak Erdély társadalmában
2000 Tóth Katalin földrajz kiegészítő Az ipari parkok, mint a gazdasági térszerveződés új formái
2000 Tóth Zita földrajz kiegészítő A magyar mezőgazdaság átalakulásai 1945-1999 (mintaterület Nyírkalász)
2000 Török Péter Pál földrajz Települési szilárd hulladékgazdálkodás Magyarország példáján
2000 Vácy Emese földrajz A foglalkoztatottság problémája a rendszerváltást követő időszakban az Ózdi Kohászati Üzemek példáján
1999 Bedőcs Bernadett geográfus A IX. kerületi tömbrehabilitáció szociálgeográfiai szempontú vizsgálata
1999 Czira Tamás geográfus Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás egy határmenti térség példáján
1999 Lukács B. Tivadar földrajz Népességváltozás Martonvásáron 1960-1996 között
1999 Szabó László földrajz Magyarország a világ működődőke-áramlásában
1999 Szabó Simon földrajz Fémhordozó ásványok kutatása és bányászata a két világháború közötti Magyarországon
1999 Varga Krisztina földrajz Olaszország mezőgazdaságának fejlődése
1998 Gordos Tamás geográfus Nógrád megye társadalmi, gazdasági folyamatai a rendszerváltás után
1998 Horváth Balázs földrajz Változások az olaszországi vándorlási folyamatokban
1998 Horváth Zoltán geográfus Miskolc város múltja, jelene, jövője
1998 Kádár Enéh földrajz Levegőszennyezés Magyarországon
1998 Molnár Balázs geográfus A térségi válságkezelés területfejlesztési eszközei Ajka példáján
1998 Szóka Katalin földrajz Budakalász szociálgeográfiája
1998 Takács Mária földrajz Budaörs funkcionális térszerkezetének vizsgálata
1998 Volter Edina geográfus Az ipar helyzete és területfejlesztésre gyakorolt hatása a szolnoki agglomerációban
1997 Bartos László földrajz Két kőbányai gyógyszergyár alkalmazkodása a piacgazdasági körülményekhez
1997 Gyetvai Gyöngyi földrajz Bevándorlók szerepe az olasz munkaerőpiacon
1997 Nagy Vilmos földrajz Gazdaságpolitika és költségvetés kapcsolata az átalakulás idején
1997 Pászti László földrajz Az 1848/49-es magyar szabadságharc hadiipara
1997 Szabó Géza földrajz A magyar villamosenergia-ipar átalakulása az 1990-es években
1997 Warholik Edit földrajz A magyarországi katolikus egyház szervezeti-területi felépítése és településföldrajzi kapcsolatai
1996 Galli Károly földrajz A vízenergiatermelés jelene és jövője a világon
1996 Mészárosné Székely Gyöngyi földrajz kiegészítő Heves megye műszaki infrastrukturális fejlődése
1996 Schultheisz György földrajz Budapest népességének növekedése és területi eloszlásának jellemzői a századfordulótól napjainkig
1996 Szabó Teréz Krisztina földrajz Veszélyes hulladékok és társadalmi, gazdasági összefüggéseik Magyarországon
1995 Széky Miklós földrajz kiegészítő Foglalkozási szerkezetváltozs és a munkanélküliség helyzete, alakulása Nógrád megyében
1995 Tenk Lászlóné földrajzi kiegészítő Öntözés a Földön, hazánkban és a Közép-Dunántúlon
1994 Bauer Katalin földrajz A búzatermelés helyzete és a magyar malomipar állapota, fejlődési tendenciái
1994 Egedy Tamás földrajz A magyarországi hévizek elhelyezkedése, kitermelése és hasznosítása, különös tekintettel Csorna városra
1994 Harsányi Tibor földrajz Az agrárfejlődés társadalomföldrajzi vonatkozásai Bács-Kiskun megyében
1994 Kotán Miklós földrajz A mezőgazdasági szövetkezetek tevékenységének alakulása az alsónémedi szövetkezet példáján
1992 Házlinger György földrajz A közlekedés fejlődése és környezetvédelmi hatásai Magyarországon
1992 Rigóczki Csaba   Vízforrások és vízhasznosítás a Földközi-tenger térségében
1990 Kertész István   A postaforgalom fejlesztéséek lehetőségei a Miskolci Postaigazgatóság területén
1990 Kővári Tibor   A várpalotai iparmedence környezeti állapota és védelme
1989 Angelus Róbert   A fővárosi személyközlekedés és a lakástelepítés -építés rendszerszemléletű fejlesztése
1989 Beck Pál   Szerkezetváltás politikai és gazdasági összefüggései a BRG Szécsényi Gyáregységében
1989 Gráczki Eszter területfejlesztési szak A fővárosi távbeszélő szolgáltatás fejlődése, helyzete, feladatai, a területfejlesztésre gyakorolt hatása
1989 Herczeg András   Terület- és településfejlesztés állami és politikai irányításának fő központi és helyi kérdései, a társadalmi és politikai intézményi reform tükrében
1989 Horváth Lajos   Terület- és településfejlesztés pártirányítása Tolna megyében
1989 Imre Miklós   A Számítástechnika-Alkalmazási Vállalat részvételi lehetőségének vizsgálata a területfejlesztésben
1989 Kovács Árpádné terület- és településfejlesztési szak Tanácsi fejlesztési pénzeszközök felhasználása Békés megyében az 1980-as években
1989 Kustos Lajos területfejlesztési szak Budapest belső városrészeinek rehabilitációja
1989 Lerner Henrik   A gazdaságpolitikai munka néhány tapasztalata egy városi pártbizottság munkájának tükrében
1989 Menyhárt Károly területfejlesztési szak Füzesabony várossá válásának folyamata és ebben a politikai intézmények szerepe
1989 Sántha László területfejlesztési szak KISALFÖLD VOLÁN Közhasznú közlekedése és a magánfuvarozás kapcsolata Győr-Sopron megyében
1989 Szabó Béla területfejlesztési szak A településfejlesztés tényezői, a helyi tanácsok szerepe a településfejlesztésben
1989 Szentpéteri Zoltánné tanár Szabolcs-Szatmár megye állattenyésztése
1989 Varga Lajosné területfejlesztési szak A munkaerő helyzete a MÁV Kiskunhalasi Körzeti Üzemfőnökségén 1988-ban
1988 Balázs Miklós   A strukturális változások néhány kérdése Nógrád megye iparában
1988 Görbedi József tanár Társadalomföldrajzi vizsgálatok egy határmenti nemzetiségi településen (Kétegyháza)
1988 Ladányi Józsefné tanár A feketeszén bányászata és Komló
1988 Szabó Gyula   A tanácsi fejlesztési eszközök és felhasználásuk alakulása Barcson és a városkörnyéki tanácsoknál
1988 Szalay Antal   A területfejlesztés feltételrendszerének várható változása a társadalmi-gazdasági reformfolyamatok tükrében
1987 Fráter István   A terület- és közlekedésfejlesztés összehangolásának kérdései (Nógrád megyei tapasztalatok tükrében)
1987 Geleta Zoltán területfejlesztési szak Kazincbarcika város fejlődésének tapasztalatai, a közigazgatás átszervezésével a város és vonzáskörzete településfejlesztsének feladatai
1987 Kerezsi Pál   A tanácsi gazdaság és gazdálkodás egyes problémái
1987 Mohácsi Károly területfejlesztési szak Városi jogú nagyközség várossá válásának útja, a fejlesztés lehetőségei Tiszakécskén
1987 Rekettyey István területfejlesztési szak A terület- és településfejlesztés és a közlekedésfejlesztés összehangolása, néhány gyakorlati problémája Komárom megyében
1987 Riz János   A népességmegtartó képesség alakulása Encs város és vonzáskörzetében, a területfejlettségi differenciák tükrében
1987 Schneider Péter területfejlesztési szak A lakossági pénzeszközök fokozottabb bevonásának hatása a főváros közműfejlesztésére és környezetvédelmére
1987 Simkó János   Miskolc város szocialista fejlődésének főbb jellemzői, tapasztalatai és távlati fejlesztésének feladatai
1987 Szűcs Tibor   Az urbanizálódás történelmi-társadalmi folyamata, a városfejlesztés eredményei, tapasztalatai a szocializmus időszakában, a továbbfejlesztés lehetőségei Kecskemét városban
1987 Veres Lajos   Területi egyenlőtlenségek a közműellátásban, a főváros XVI. Kerületének példáján
1986 Bedő János   A népgazdaság VI. ötéves tervi energiagazdálkodási célkitűzései. A célkitűzésekből adódó energiatakarékossági feladatok megvalósításának tapasztalatai a ZALAVOLÁN-nál
1986 Homonnai Jánosné tanár Veszprém és környéke vegyiparának fejlődése és szerepe hazánk vegyiparában
1986 Kőhidi Péter   Az MSZMP szociálpolitikai határozatainak végrehajtása a Magyar Néphadseregben, a VI. ötéves terv időszakában
1986 Orosz László   Energiagazdálkodás és takarékoság tapasztalatai a ÜM. Miskolci Üveggyárban
1986 Somogyi László területfejlesztési szak A szakszervezetk közreműködése a területfejlesztés megvalósításában és alakításában
1986 Varga József területfejlesztési szak A közigazgatás átszervezése a Ráckevei járásban
1986 Vértes Elemérné területfejlesztési szak A szakszervezetk részvétele a területpolitikai tevékenységben a Szakszervezetek Somogy Megyei Tanácsa tevékenységének tükrében
1985 Bükkerdő Pál területfejlesztési szak Az egészségügy és a társadalmi gazdasági fejlődés kapcsolatainak vizsgálata
1985 Dér Béláné területfejlesztési szak A város és városkörnyéki községek fejlesztésének egymásra hatása
1985 Hamvas Győző   Területfejlesztés tervezése
1985 Horváth Béla biológia - földrajz A Kiegeyezés és az I. Világháború közötti Magyarország gazdaságföldrajzi elemzése
1985 Kudomrák Ferenc   Siófok fejlődésének főbb tapasztalatai és fejlesztésének feladatai, különös tekintettel az idegenforgalomra
1985 Trafnek Antal területfejlesztési szak A közúti közlekedési infrastrukturális beruházások tervezésének fejlesztése a demokratizmus kiszélesítése érdekében
1984 Vajkó János   Az ipartelepítés főbb gazdasági és társadalmi hatása Nyírbátor város térségében
1984 Zsurovits Sándorné   A szakszervezetek területpolitikai tevékenysége a Hajdú-Bihar megyei SZMT tapasztalatai alapján
1983 Bátor Zoltán   A településfejlődés néhány fontosabb közgazdasági és politikai kérdése
1983 Gaál Ödön   A gazdasági növekedés tartalékai Bács-Kiskun megyében
1983 Novák Gusztáv területfejlesztési szak A Budapesti Agglomeráció fejlődési problémáinak megoldási irányai, különös tekintettel az iparra, a munkaerőhelyzetre és az infrastrukturális ellátásra
1983 Nyilas Gábor területfejlesztési szak Községek népességmegtartó szerepének vizsgálati módszerei és tapasztalatai Bács-Kiskun megyében (1970-1980)
1983 Terplán Zoltán területfejlesztési szak Életszínvonal, életkörülmények fejlődése Kőszegen
1983 Vörös Gyula   Területi iparpolitika és iparirányítás
1982 Balogh István   A struktúrapolitika és a munkaerőgazdálkodás Tatán és környékén
1982 Brunner Vincze területfejlesztési szak Vonzáskörzetek, közigazgatási terület, városfejlesztés néhány összefüggése Dombóváron
1982 Deák Gábor   A lakáskérdés néhány gazdasági, történeti és ideológiai összefüggése
1982 Tóth András   A lakossági fogyasztás színvonalát, szerkezetét befolyásoló főbb tényezők (Az ésszerű fogysztási szerkezet kialakításának ösztönzői és korlátai)
1982 Török Ferenc   A fürdőszolgáltatás helyzete, fejlesztése (Szolnok megye)
1982 Udvari László   A magyar közlekedés fejlődése, jövőbeni fejlesztésének stratégiája és közgazdasági feltételrendszere
1982 Zahorán Zoltánné   A tömegközlekedési tevékenység népgazdasági szintű megítélése, fejlesztésének elvei és módszerei
1981 Bakányi Pál   A kommunális szolgáltatás fejlődése és fejlesztésének kérdései
1981 Pady Géza   A közlekedéspolitikai koncepció érvényesülése a MÁV Budapesti Igazgatósága területén
1980 Áll Lajos területi gazdaságpolitikai szak A viziközmű ellátás helyzete és távlati fejlesztése Magyarországon
1980 Bakonyi Sándorné   A tanácsi bérgazdálkodás tapasztalatai a pedagógus átlegbérek alakulása alapján (1971-77 között)
1980 Dudla Balázs   A termelő és infrastrukturális ágazatok területi elhelyezkedésének és fejlesztésének kérdései Miskolc városban
1980 Mészáros Sándor   Hajdú-Bihar megye ipari termelésének fejlődése és annak fontosabb jellemzői a IV. és V. ötéves terv folyamán
1980 Rymorz Pál területfejlesztési szak A fővárosi közművesítés sajátosságai, különös tekintettel a lakásépítésre
1979 Bánkuti Józsefné   Győr és városkörnyékének lakásépítési és infrastruktúra-fejlesztési politika távlati irányelvei
1979 Bartha István   Debrecen és vonzáskörzete összehangolt fejlesztésének tapasztaatai, tervezése és gyakorlati kérdései
1979 Békesi László   A tanácsok, mint önkormányzatok gazdasági feladatainak és önállóságának jellemzői, valamint perspektívái
1979 Farkas Józsefné   A városi tanácsok szerepe a településfejlesztés feladataiban, különös tekintettel Keszthely város településfejlesztési tevékenységére
1979 Király Zsolt földrajz - angol Szovjet Közép-Ázsia népességföldrajza
1979 Radnai Katalin   Az NDK gazdasági fejlődése (1950-1975) különös tekintettel a két német állam közötti kereskedelemre
1979 Riczel Anna földrajz - spanyol Kuba településhálózatának kialakulása és fejlődése a felfedezéstől napjainkig
1979 Szekeres Ágnes   Latin-Amerika gadasági fejlődési modelljei
1978 Asztalos Julianna földrajz - orosz Győr-Sopron megye ipari fejlődése
1978 Bakonyi György területfejlesztési szak A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség beruházásainak történeti áttekintése és értékelése (1957-1975) - A beruházási tevékenység pártirányítása
1978 Bérczi Gyula   Termelő erők területi szerkezetének elemzése Csongrád megyében
1978 Fercsák József földrajz - német Fejletlen területek iparosítása Szabolcs-Szatmár megye példáján
1978 Hidasi László földrajz - francia Az Alföld közlekedéshálózatának elemzése
1978 Kouccha, Feryal   A szocialista és a fejlődő országok gazdasági kapcsolatai, különös tekintettel a KGST-országok és Szíria együttműködésére
1978 Póti Jenő   Eger társadalmi, gazdasági fejlődése, a város szerkezetének alakulása a IV. és V. ötéves terv időszakában
1978 Zalavári Miklósné   Területfejlesztés tervezése Fejér megyében az V. ötéves terv időszakában
1977 Czukor Jánosné   Komló termelőerőinek fejlődése és a városfejlesztés alakulásának történeti folyamata
1977 Kovács Béla   Somogy megye 30 éves ipari fejlődésének jellemzői, ennek hatása a területi gazdasági fejlődésére és a továbbfejlesztés feladataira
1977 Kovács Lajos   A Dolgozz hibátlanul munkarendszer néhány tapasztalata a BIOGAL gyógyszergyárban
1977 Lányiné Skrapits Judit   Fejér megye gazdaságfejlesztési eredményei és jövőbeni irányai
1977 Ódor Géza   A KGST országokkal integrált magyar vegyipar helyzete és fejlődése
1977 Oroszi László   A gázszolgáltatás fejlesztésének szerepe a főváros infrastruktúrájának korszerűsítésében
1977 Szalóczy László területfejlesztési szak A vasút termelőerőinek helyzete, fejlődése és fejlesztésének néhány főbb kérdése a MÁV Miskolci Igazgatósága területén
1977 Veliczky István   Építési beruházások lebonyolításának tervezése és szervezése
1976 Ambrus Mihály   Tolna megye középtávú területfejlesztési tervének elemzése 1971-1975
1976 Bánhalmi Andrea földrajz - orosz Kiemelt központjainak közlekedési vonzáskörzeteinek elemzése
1976 Biró Lajos területfejlesztési szak Munka- üzem- és forgalomszervezés a budapesti tömegközlekedésben
1976 Bodor Mária földrajz - orosz A társadalmi átrétegződés vizsgálata a Felső-Szigetközben
1976 Dányi Pál területfejlesztési szak A lakosság életkörülményeiben meglévő területi különbségek mérséklésének néhány kérdése
1976 Doros Béla területfejlesztési szak A hírközlés fejlettségi színvonala megállapításának néhány módszere
1976 Győri Mária   Területi típusok hazánk mezőgazdaságában
1976 Lázár Mária   Zala megye foglalkozási átrétegződése és ipari fejlődése
1976 Szabó Julianna földrajz - orosz  
1976 Varga Zsuzsanna (Kajtor Istvánné)   A magyar konzervipar fejlődésének és területi elhelyezkedésének elemzése
1975 Fehér Hildegard   A tanyák kialakulása, jelene, jövője
1975 Mikesy Imre földrajz - német - svéd A népesség és a gazdaság regionális változásainak néhány kérdése Ausztiában 1870-1971 között
1975 Török Zsuzsa földrajz - angol Magyarország környezetvédelmi problémái
1974 Bánpataki Márta   Az európai KGST-országok mezőgazdasági termelése egyes kérdéseinek és az integráció vizsgálata
1974 Mulesza Olga földrajz - könyvtár A mezőgazdasági termelés és az integráció egyes kérdéseinek vizsgálata az Európai Gazdasági Közösség országaiban
1974 Nagy Erzsébet   Komárom megye néhány gazdaságföldrajzi problémája, különös tekintettel Esztergom városra
1974 Pásztrai Erzsébet földrajz - könyvtár A fejlődő afrikai országok mezőgazdasági termelésének sajátosságai
1974 Zentai Gabriella   Nemzetközi közúti árufuvarozás, különös tekintettel a HUNGAROCAMION Nemzetközi Autóközlekedési Vállalat tevékenységére
1972 ????   A pamutipar helyzete, szerkezete és területi eloszlása ill. ezeket befolyásoló tényezők vizsgálata
1972 Medvegy Anikó (Ivancsics Jenőné) földrajz - könyvtár A Magyar Királyi Államvasutak 1894. évi áruforgalmi viszonyai
???? Balogh László iparpolitikai szak Hajdúböszörmény város iparának kialakulása és fejlődése 1965-1985 között
???? Bitter Mária földrajz - olasz Regionális gazdasági egyenlőtlenségek Olaszországban
???? Durgó László tanár Nagykanizsa iparszerkezetének kialakulása
???? Fábián György földrajz - olasz Olaszország energiagazdálkodása különös tekintettel a villamosenergia-termelésre
???? Gáspár János   A műszaki értelmiség helyzete a Pécsi Vasútigazgatóságon
???? Gerse József   A fővárosi közmű és kommunális vállalatok tevékenységének, irányításának és szabályozásának sajátosságai
???? Gyenes István területfejlesztési szak A terület- és településfejlesztés, valamint a hírközlésfejlesztés összehangolt végrehajtásának módszere
???? Matyikó János   A területfejlesztés gazdaságpolitikai kérdései Veszprém megyében
???? Mógor Győző   Az életkörülmények változásában szerepet játszó néhány tényező alakulása Veszprém megyében
???? Németh Eszter   Brazília regionális fejlettségi különbségei
???? Papp Borbála   Az életkörülmények változása, területi és településtípusonkénti nivellálódása
???? Tihanyi Viktor   A fővárosi kiskereskedelem fejlődésének helyzete és fejlesztésének hosszútávú koncepciói

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018