2019. június 3. 1-110, 9:30-12:20
Elnök: Berki Márton   

Idő

Szakdolgozó neve

A dolgozat címe

Témavezető

9:30 Blahó Dorottya Vetélkedés a Balaton fővárosa címért: Balatonfüred, Keszthely és Siófok hosszútávú összehasonlító elemzése (1880-2018) Hilbert Bálint
9:50 Béres Merse Máté India urbanizációs folyamatainak vizsgálata Czaller László
10:10 Horváth Bence Egy csinált város krónikája: Zalaegerszeg társadalmi és gazdasági változásai 1880-tól napjainkig Berki Márton
10:30 Székely Sándor A studentifikáció, mint Lágymányos városrész társadalmának és gazdaságának egyik lehetséges befolyásoló tényezője Berki Márton
10:50 szünet
11:10 Plank Petronella Inez Egy etnikai csoport szerepének településföldrajzi vizsgálata Jankó Ferenc
11:30 Murvay Anna Rebeka A mentális térképezés módszere az ezredfordulót követően Berki Márton
11:50 Sádli Gyula Történelmi városok fejlesztési lehetőségei, vizsgálatok és alternatívák Esztergom példáján Jankó Ferenc
       

2019. június 3. 1-110, 14:00-16:30
Elnök: Győri Róbert   

14:00 Bognár Bettina A Balaton régió déli része és háttértelepülései Győri Róbert
14:20 Csernák Adrienn A nemzetiségi kérdés a dualizmus korában, és annak megjelenése az 1896-os millenniumi kiállításon Győri Róbert
14:40 Major Dániel János Major Jenő településföldrajzi munkásságának elemzése Győri Róbert
15:00 szünet
15:20 Megyeri Balázs A holland vízgazdálkodás hatása a társadalomra Jankó Ferenc
15:40 Miklós Máté Településkép- és örökségvédelem a dél-alföldi régió városaiban Jankó Ferenc
16:00 Páll Eleonóra Noémi A fokgazdálkodás tudománytörténeti vizsgálata és a modernkori árvízvédelemmel való kapcsolata Győri Róbert
       

2019. június 4. 1-110, 9:30-12:00
Elnök: Kukely György

9:30 Kiss Dominika A hazai malom- és sütőipar főbb gazdaságföldrajzi jellemzői Ballabás Gábor
9:50 Koller Barbara Érd főbb településfejlesztési mérföldkövei és ennek hatásai 1930-tól napjainkig Ballabás Gábor,
Lendvai Timár Edit
10:10 Urbán Klaudia A zajvédelem és főbb jellemzői Budapesten Ballabás Gábor
10:30 Gendur Gábor A Liszt Ferenc repülőtér társadalom-, gazdaság- és legfőképp környezetföldrajzi szerepének, hatásainak vizsgálata Palaczki Botond
10:50 szünet
11:10 Orosz Lolita Antónia A magyar-ukrán határon átnyúló együttműködések hatása Kárpátaljára Tolnai Gábor
11:30 Emesz Liliána Kulturális intézmények és városi környezetük kapcsolata a Budapesten található Egyetem tér és Gárdonyi tér példáján Tolnai Gábor,
Horváth Bálint
       

2019. június 4. 1-110, 14:00-16:50
Elnök: Farkas György

14:00 Kiss Benjámin A Miskolc környéki szuburbanizáció változó társadalmi hatásai Timár Judit
14:20 Lovász Csaba Máté A XVII. Kerület kötöttpályás viszonylatainak fejlesztési lehetőségei és vizsgálatuk Budapest közösségi közlekedési hálózatán belül Ballabás Gábor
14:40 Bóné Péter Pál A spanyol gyarmatbirodalom és spanyol geopolitika a nagy földrajzi felfedezések korától a XX. Századig Farkas György
15:00 Molnár Csaba Budapest népesedési folyamatai a 20. század közepe óta Farkas György
15:20 szünet
15:40 Mikola Gergely Az országgyűlési egyéni választókerületek változásai Abaúj és Zemplén térségében, figyelembe véve a gerrymanderingre utaló jeleket Farkas György
16:00 Szőke Árpád Az örmény népirtás megítélése Európában és hazánkban Farkas György
16:20 Keresztes Péter Határon túli magyarok etnikai konfliktusainak földrajzi háttere sportföldrajzi közelítésben Farkas György

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018