2018. június 4. 1-110, 9:30-12:30
Elnök: Berki Márton   

Idő Szakdolgozó neve A dolgozat címe Témavezető
9:30 Kronstein Bálint A rent gap elmélet és hazai vonatkozásai a budapesti belváros dzsentrifikációja és a foghíjtelkek példáján Berki Márton
9:50 Luczi Richárd József Az Airbnb megjelenésének hatása a budapesti lakáspiacra és annak térbeli jellemzői Szabó Balázs /
Berki Márton
10:10 Pajor László Szocialista-posztszocialista átmenet bemutatása Dunaújváros példáján keresztül Baranyai Nóra /
Berki Márton
10:30 Vizi Zsófia Julianna A dzsentrifikáció folyamata a belső-erzsébetvárosi Bulinegyed példáján Berki Márton
10:50 szünet  
11:00 Darányi László Közterület-átnevezések vizsgálata Eger példáján Berki Márton
11:20 Danicska Marietta Éva Hajdúszoboszló város fejlődése a két világháború között (a lakáshelyzet tükrében) Palaczki Botond
11:40 Havasi Bence A graffitis szubkultúra térhasználata Budapesten Palaczki Botond
  

2018. június 4. 1-110, 14:00-17:10
Elnök: Kukely György   

14:00 Horváth Zalán János A Szekszárdi járás humán erőforrásának vizsgálata 1990-től napjainkig Schwertner János
14:20 Böröczi Belián Barnamezős területek funkcióváltása a Váci út térségében Kukely György
14:40 Pálfi Bence A szlovák-magyar határon átnyúló közlekedési fejlesztések gazdasági és társadalmi hatásának értékelése Kukely György
15:00 Valki Adrienn Dorottya A településmarketing szerepe a városfejlesztésben Budapest IV. kerületének példáján keresztül Kukely György
15:20 Fábics Gergely A tea termelési- és fogyasztási földrajza Schwertner János
15:40 szünet  
16:00 Győrödi Lajos Péter Fejlettségbeli különbség a parti és a parttól távolabb eső települések között a Balatonnál Schwertner János
16:20 Legéndi Nikoletta Földrajzi helyek szerepe a budapesti turizmusban (A Szent István tér és a Várkert Bazár példáján) Schwertner János
16:40 Takács Ákos Gasztronómia a földrajzban - a VII. kerület példáján Schwertner János
   

2018. június 5. 1-110, 9:30-12:30
Elnök: Farkas György   

9:30 Csehi Tünde Cármen Elnéptelenedő vidéki települések vizsgálata Veszprém megyében Farkas György
9:50 Márföldi Nelli Az ezredforduló utáni változások társadalomföldrajzi vizsgálata a Nyíregyháza környéki tanyabokrokban Farkas György
10:10 Szőke Noel Dunaújváros politikai "súlyának" változása a rendszerváltástól napjainkig Farkas György
10:30 Varga Zoltán Az elektromos autózás várható jövője hazánkban Ballabás Gábor
10:50 szünet  
11:00 Jánosi Dániel Az egyedi értékek megjelenése a hazai natúrparkok turizmusfejlesztésében - az Írottkő, a Cserhát, a Körösök Völgye és a Gerecse Natúrpark példáján Ballabás Gábor
11:20 Demjén Norbert A hazai ipar területi szerkezetének alakulása a 2008-2009-es válságot követően Ballabás Gábor
11:40 Iván-Vizauer Judit A karsztvíz szerepe Eger vízellátásában Ballabás Gábor
12:00 Köhler János Magyarország szőlő- és borágazatának átalakulása 1990-től napjainkig és lehetőségei az EU-csatlakozás tükrében Szabó Szabolcs
  

2018. június 5. 1-110, 14:00-17:30
Elnök: Timár Judit   

14:00 Ézsiás Melinda Az alföldi szuburbanizáció jellemzői Timár Judit
14:20 Szász Jakab A fesztiválpiactér mint városmegújító eszköz Czirfusz Márton
14:40 Kiss Benjámin A Miskolc környéki szuburbanizáció változó társadalmi hatásai Timár Judit
15:00 Tóth Lóránt A csepeli Szigetcsúcs fejlesztésének története egykori és mai tervek tükrében Gordos Tamás
15:20 Bocz János A területfejlesztés eszközrendszerének vizsgálata Somogy megye példáján Gordos Tamás
15:40 szünet  
16:00 Boros Réka Társadalmi szegregációt csökkentő közösségi támogatások területi vizsgálata Gordos Tamás
16:20 Kollár Gábor Elérhetőségi vizsgálatok a Dél-dunántúli régió városaiban a közösségi közlekedés tükrében Gordos Tamás
16:40 Császár Zsófia Az Őrség társadalmának átalakulása - Őrvidéki falvaktól a művészetek őrzőbástyájáig Hohl Zsófia /
Kukely György
17:00 Végh Nándor Győr és agglomerációjának népesedési folyamatai 1993 után Hohl Zsófia /
Farkas György
  

2018. június 6. 1-110, 9:30-12:30
Elnök: Győri Róbert   

9:30 Bajzáth László Településszerkezeti vizsgálatok Cegléden Győri Róbert
9:50 Kiss Gábor Pest, Heves és Nógrád megye határán, a Cserhátalja helyzete Győri Róbert
10:10 Novák Tibor Budapesti történeti városrészek fejlődésének vizsgálata Tolnai Gábor
10:30 Bogsch Ildikó Zsuzsanna A táj fogalmának genealógiája (A magyarországi táj-fogalom elméleti megalapozásainak posztstrukturalista vizsgálata a 20. század középső évtizedeiben) Győri Róbert
10:50 szünet  
11:00 Ács Natália A várossányilvánítás kérdései Magyarországon - A 10.000 fő alatti kisvárosok vizsgálata Tolnai Gábor
11:20 Hartdégen Szilvia Az ingázás területi jellemzőinek vizsgálata Székesfehérvár munkaerő-piaci vonzáskörzetének példáján Tolnai Gábor
11:40 Vadász Nóra Az egykori szükséglakótelepek jelenlegi helyzete Budapesten Tolnai Gábor
12:00 Hadházi István Budapest kriminálföldrajzi elemzése szociál-geográfiai szempontból Sági Mirjam

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018