2017. június 6. 1-110, 9:00-13:00 Elnök: Farkas György

Idő

Szakdolgozó neve

Szak

A dolgozat címe

Témavezető

9:00 Farkas Erika BSc A hazai levegőtisztaság-védelem válaszintézkedései földrajzos szemmel Ballabás Gábor
9:20 Lukács Károly BSc Az élelmezésbiztonság társadalmi stabilitásra gyakorolt hatásai és annak geopolitikai vetületei Farkas György
9:40 Balogh Sebestyén BSc Hargita megye és a Székelyföld demográfiája romániai választásföldrajzi kontextusban 1918-tól az ezredfordulóig Farkas György
10:00 Kis Tamás BSc Az Észak-Írországban zajló etnikai-vallási konfliktusok társadalmi-gazdasági hatásai az ezredfordulón Farkas György
10:20 Sipos Katalin BSc Muszlimok Budapesten és Londonban Tátrai Patrik
(Farkas György)
10:40 Antal Mihály BSc Emigráció Magyarországról az Európa Uniós csatlakozás után Farkas György
11:20 Donáth Gábor BSc Magyarország energiapolitikája Vidéki Imre
11:40 Tóth Gyöngyi Anna BSc A Balaton vízgazdálkodásának jelentős problémái és megoldásaik Ballabás Gábor
12:00 Péteri Viktória Földtudomány Az újpesti ipar térbelisége és környezeti hatásai kiemelt ipari létesítmények példáin Ballabás Gábor
12:20 Székely András MSc A Karcagi Öko-ipari park és a hazai ipari parkok vizsgálata Ballabás Gábor

2017. június 6. 1-110, 14:00-18:20 Elnök: Kukely György

14:00 Bátor Csaba Tamás BSc Kerékpáros közlekedés a városban - kilátásai és szerepe a településfejlesztésben Kukely György
14:20 Balogh András BSc A Smart Balaton Schwertner János
14:40 Braun László BSc A fenntartható közlekedési módok helyzete Rákosmentén a XXI. Században Kukely György
15:00 Bérczi Balázs Bence BSc A vízenergia hasznosítása és annak távlati lehetőségei Magyarországon Komjáthy Dénes
15:20 Camara-Bereczki Ferenc Miklós BSc Városi közszolgáltatások földrajza Budapesten - A budapesti nyilvános illemhelyek múltja, jelene és jövője Bodrogi Bence Péter (Tolnai Gábor Nándor)
15:40 Jánoki Ádám BSc A kerékpározás reneszánsza Kelet-Közép-Európában Kukely György
16:20 Mészáros Bálint BSc Magyar turisták célterületeinek a változása '90-től napjainkig Schwertner János
16:40 Rabecz Bernadett BSc A Selypi-medence fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel Lőrinci városása Kukely György
17:00 Szentpétery Réka BSc Kál, Kompolt, Kápolna - együtt vagy külön? Kukely György
17:20 Vígh Bence BSc A Nyugat-Balkán európai integrációjának esélyei Schwertner János
17:40 Apáthy Endre Földtudomány Százhalombatta változó szerepe a villamosenergia-termelésben és ennek városi hatásai Kukely György

2017. június 7. 1-110, 9:00-13:00 Elnök: Berki Márton

9:00 Gönczöl Szabolcs BSc A görög identitás őrzése napjainkban Beloianniszban Palaczki Botond
9:20 Pupos Petra BSc Az UNESCO világörökség és a pécsi világörökségi helyszín vizsgálata a turizmus szemszögéből Berki Márton
9:40 Karácsonyi Lili BSc Ipari örökség, funkcióváltás és barnaövezeti rehabilitáció Budapest III., XIII. és IV. kerületében Berki Márton
10:00 Baroch Csaba Attila BSc Közterületek átnevezése két budapesti belvárosi kerület példáján Berki Márton
10:20 Éles Nikolett Ilona BSc Földrajzi nevek megjelenése Budapest közterület-elnevezéseiben Berki Márton
10:40 Verbói Attila Tibor BSc Hazai területi egyenlőtlenségek vizsgálata két település példáján Schwertner János
11:20 Kochán Péter BSc A magyar underground földrajza a szocialista évek alatt Palaczki Botond
11:40 Hegedűs Barnabás BSc A gentrifikáció folyamata a nemzetközi és a Budapesttel foglalkozó szakirodalomban Berki Márton
12:00 Csécsi Dávid MSc Tér nélküliség a térben - A budapesti hajléktalanok térhasználata Czirfusz Márton
12:20 Harsányi Bertalan MSc "Rossz helyek" a városi térben - Konfliktusos körzetek Kaposváriak és Szekszárdiak mentális térképén Berki Márton
12:40 Lánszki Lőrinc MSc A punk-hardcore színtér tagjainak térhasználata Berki Márton

2017. június 7. 1-110, 14:00-18:00 Elnök: Győri Róbert

14:00 Becze Réka BSc A Baranya megyei németek identitásváltozása - Ófalu és Apátvarasd példáján Hohl Zsófia
14:20 Jalsek Petra BSc Határon átnyúló együttműködések a Mura Régióban Hohl Zsófia
14:40 Gáncs Szilárd BSc Barnamezős katonai létesítmények Magyarországon - Különös tekintettel a Veszprém megyei példákra Tolnai Gábor Nándor
15:00 Kovács Anita BSc Kisvárosok szerkezeti fejlődése Győr-Moson-Sopron megyében Tolnai Gábor Nándor
15:20 Lipcsei Gréta Erzsébet BSc Sárospatak városfejlődése 1989-től napjainkig Tolnai Gábor Nándor
15:40 Dömötör Mihály BSc Győr társadalmi-gazdasági viszonyai a dualizmus korában (1867-1914) Győri Róbert
16:20 Sivadó Brigitta BSc Vallásföldrajzi vizsgálatok két szocialista újvárosban, Dunaújvárosban és Kazincbarcikán Berki Márton
16:40 Jóvér Vanda Sára MSc A német nyelvű új kulturális földrajz bemutatása és összevetése az angolszász irányzattal Győri Róbert
17:00 Körömi Anett MSc Településfejlesztési alapdokumentumokban - IVS és ITS - megfogalmazott városrehabilitációval kapcsolatos projektek megvalósulásának vizsgálata Középső-Ferencváros példáján Gordos Tamás
(Tolnai Gábor Nándor)
17:20 Ligeti Anna Erzsébet MSc A Budapest XVIII. Kerületben lévő alulhasznosított zöldfelületek funkcióbővítése Tolnai Gábor Nándor
17:40 Rónavölgyi Márton MSc Kőbánya barnamezős területének vizsgálata Berki Márton
18:00 Zách Dániel MSc A Dunántúli-középhegység iparvárosainak posztszocialista átalakulása Tolnai Gábor Nándor
A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018