SZEMÉLYES ADATOK
 Név: Gordos Tamás Gordos Tamás
 Beosztás: adjunktus
 Végzettség: geográfus (1998)
történelem tanár (2001)
 Tudományos fokozat: PhD
 Nyelvtudás: angol, orosz
 Kutatási terület: Területfejlesztés
Területi folyamatok elemzése
Fejlesztéspolitika

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.409, időpont-egyeztetés alapján
Telefonszám: +36 1 471 8955
E-mail cím: gordos.tamas(kukac)proregio.hu

Oktatási tevékenység 

Fejlesztéspolitika és területi tervezés-értékelés (MSc)
Fejlesztéspolitika és területfejlesztés (MSc)
Projektmenedzsment (MSc)
Projekt előkészítés és pályázatírás (spec. koll.)

Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság 

Magyar Földrajzi Társaság, tag

Konferenciák, szakmai fórumok

(feltöltés alatt)

     

10 legfontosabb publikáció

Szabó Pál – Gordos Tamás (2015): The effects of changing possibilities of urban development on the waterfront development in Budapest. In: Modern Challenges of Regional Research – European, National, Regional and Local Perspective. Warsaw.

Gordos Tamás (2013): Bevezetés (Fogalmi lehatárolás – a fenntartható fejlődés). In: Fenntartható fejlesztés - várostervezéséi útmutató. Szerk.: Dr. Lukovich Tamás – Mogyorósi Katalin. TERC. Budapest.

Gordos Tamás (2009): A területfejlesztés intézményrendszerének és eszközeinek fejlődése és problémái, régiós szemszögből. In: Falu, Város, Régió 3. szám.

Gordos Tamás (2008): A területfejlesztés és eszközei a Közép-magyarországi régióban. In: Közép-magyarországi mozaik. Szerk.: Szabó Szabolcs. Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. ELTE Trefort kiadó. Budapest. pp. 121-160.

Gordos Tamás (2007): Az Európai Uniós támogatások kistérségi megoszlása a Közép-magyarországi régióban. In: Comitatus 1-2. szám.

Gordos Tamás – Hantos Zoltán (2005): Az innovatív vállalkozások kérdőíves felmérésének eredményei a Közép-magyarországi régióban. In: Területi Statisztika 2. szám.

Gordos Tamás – Kígyóssy Gábor (2004): Elkészült az „Innovációs térkép”. A Közép-dunántúli és a Közép-magyarországi Régió innovációs helyzetelemzésének elfogadása. In: Falu, Város, Régió 1-2. szám.

Gordos Tamás (2002): Esettanulmányok. In: Főutca Kézikönyv. Pro Régió Ügynökség Kiadása. Budapest. pp. 97-109. Készült az FVM Országos Területfejlesztési Központ támogatásával.

Gordos Tamás – Dr. Lukovich Tamás (2002): A Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve. In: Falu, Város, Régió 1. szám.

Gordos Tamás (2000): A városmarketing néhány kérdése. In: Tér és Társadalom 2-3. szám.

A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018