Berényi Eszter
A történelmi városrészek átalakulásának társadalomföldrajzi vizsgálata Budapest belvárosában
Tézisek angolul

Bodnár Erika
A kavicsbányászat környezeti hatásának vizsgálata Délegyháza térségében
Tézisek magyarul

Botos Barbara
A fenntartható fejlődés megvalósításának korlátja a természeti tőke számszerűsítésének hiánya
Tézisek angolul 

Czira Tamás
A területfejlesztési tervezést támogató területi környezeti értékelés elméleti kérdései és módszertana Magyarországon
Tézisek magyarul 

Csapák Alex
Települési vízgazdálkodás, lakossági csapadékvíz-gyűjtés és - felhasználás
Tézisek angolul 

Farkas György
A nemzetiségi megoszlás térszerkezete vegyes lakosságú régiókban
Tézisek angolul

Karácsonyi Dávid
Ukrajna vidékföldrajza
Tézisek angolul

Kukely György
A külföldi működőtőke beruházások hatása az ipar területi folyamataira Magyarországon, különös tekintettel a  delokalizációra

Molnár Balázs
A globális gazdaság hatása a magyarországi kis- és középvárosok és térségeik társadalmi-gazdasági fejlődésére (Mintaterület: Közép- dunántúli régió)

Szabó Elemér
A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetőségei
Tézisek angolul

Szabó Szabolcs
A szociál-közlekedésföldrajz vizsgálati lehetőségei Magyarországon
Tézisek angolul

Tátrai Patrik
Etnikai mezo- és mikroterek a történeti Szatmárban
Tézisek angolul

Volter Edina
Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018