Szemelvények a nemzetközi területpolitikából és urbanisztikából - szaknyelvi olvasószeminárium - speciális kollégium

A kurzus célja

Napjainkban az idegen nyelv ismerete és használata alapvető fontosságú a különböző szakmák jelentős részében. A kurzus célja ezért a speciálisan területpolitikai és urbanisztikai szakkifejezések megismertetése, a szaknyelvi ismeretek elmélyítése a munkaerőpiacra kikerülő hallgatók körében. A kurzus szeretné elősegíteni, hogy a hallgatók a szaknyelvi gyakorlatukat hasznosítani tudják a későbbiekben munkahelyükön, ezért a témakörök főként az aktuális területpolitikai trendekre és az ezekhez kapcsolódó szakmai anyagokra, cikkekre fókuszálnak. A  hallgatók a legfrissebb európai kutatási  és gyakorlati eredményekkel találkozhatnak, és azokat önállóan dolgozzák fel, így az önálló feladatvégzés gyakorlását is elősegíti a kurzus. A kurzus aktuális európai terület- és településfejlesztési, területpolitikai, kiemelt ágazati  témaköröket érint. Külön hangsúlyt kapnak az európai szintű területpolitika és alapdokumentumai, az európai területi kutatások, illetve az urbanisztika, speciálisan a hazánkban is jellemző kihívásként jelentkező urban sprawl problémakör.  

 

A kurzus felépítése

A kurzus az angol és német szaknyelvben való jártasság erősítésének céljával nemzetközi szakirodalmi, szakmai anyagok megismertetését helyezi a középpontba; a 2 hetente megtartásra kerülő órák konkrét témája egy-egy aktuális terület- ill. településfejlesztési, területpolitikai témát dolgoz fel. 

  • Az adott órák a feldolgozandó témakörök rövid ismertetésével indulnak az óratartó kollégák részéről.
  • A résztvevő hallgatók mindegyikének a kurzus során létszámtól függő számú idegen nyelvű szakcikk / kutatási anyag / tervdokumentum saját fordítását-feldolgozását és ez alapján rövid összefoglaló előadás megtartását, illetve a kapcsolódó szószedet elkészítését kell vállalnia. 
  • A bevezető előadást, majd a hallgatói „szerepléseket” a témakörről tartott beszélgetés /vita / a fontosabb szakkifejezések pontosítása követi. 
  • A félév végén a hallgatók egy magyar nyelvű szakmai anyag angol vagy német nyelvre fordításával adnak számot a megszerzett ismeretekről.

 

A kurzus követelményei, értékelése

  1. Az érdemjegy szerzésének feltétele a félév során minden résztvevőnek kötelezően megtartandó előadások (idegen nyelvű szakszövegről készített magyar nyelvű beszámoló a kiadott szakirodalomjegyzék meghatározott dokumentumai közül) teljesítése.
  2. A kurzus teljesítésének feltétele egy magyarról idegen nyelvre történő szakszöveg - fordítási feladat elkészítése. 
  3. A kurzus minimum 6 fővel indul!

 

A kurzus részletes tematikája elérhető ITT.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018