TÁRGY ADATAI:

NÉV: Területfejlesztési politika

KREDITÉRTÉK: 2+2=4

SZÁMONKÉRÉS: kollokvium + gyakorlati jegy

ELŐFELTÉTEL:

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 2 E + 2 SZ

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 7.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁS:

A tantárgy alapvető célja, hogy a területfejlesztés cél- intézmény- és eszközrendszerét komplex módon, valamint mindezen egységek (kis)térségi megvalósulását (Kistérségi területfejlesztés) megismertesse a hallgatókkal. Témakörök:

A területfejlesztés cél-, intézmény- és eszközrendszere:

A területfejlesztés fogalma és célrendszere

A területfejlesztés intézményrendszerének fejlődése

A mai hazai területfejlesztési intézményrendszer

A területfejlesztés eszközrendszerének csoportosítása

Jogi, szabályozó és koncepcionális eszközök

Pénzügyi eszközök

Sajátos, egyedi eszközök, stb.

Kistérségi területfejlesztés:

A kistérségi szint helye a területfejlesztés rendszerében

Statisztikai kistérségek

A területfejlesztés térségi dimenziói (térség- és kistérség-típusok)

A területfejlesztés szereplői kistérségi szinten

Kistérségi szerveződések

Kistérségi stratégiák, avagy területi tervezés kistérségi szinten, stb.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény.

Országos Területfejlesztési Koncepció 1998.

Országos Területfejlesztési Koncepció 2005.

Faluvégi Albert (2004): Kistérségeink helyzete az EU küszöbén. Területi Statisztika 5. szám. 434-458. o.

AJÁNLOTT(AK):

Bartke István (szerk.) (1995): Területfejlesztés. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Illés Iván (2005): Területfejlesztés. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Szörényiné Kukorelli Irén (1997): Egy kistérség sikerének titka - avagy tettek és tervek a Nyugati-Kapu Térségfejlesztési Társulás „házatáján”. Tér és Társadalom 4. szám. 25-43. o.

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018