2021. január 5., ONLINE, 9:30-12:00 Elnök: Győri Róbert
Idő Szakdolgozó neve Szak A dolgozat címe Témavezető
9:30 Lipták Zoltán BSc Településfejlődés és környezetváltozás a Tisza-tó mentén Jankó Ferenc
9:50 Keresztessy Márk BSc Az elővárosi fejlődés Pilisborosjenő nemzetiségi jellegére és településképére gyakorolt hatásai Jankó Ferenc
10:10 Miklós Máté BSc Településkép- és örökségvédelem a dél-alföldi régió városaiban Jankó Ferenc
10:30 Spáth Zoltán Krisztián BSc Burgenland létrejöttének történelmi és földrajzi körülményei Jankó Ferenc
10:50 Stricki Evelyn Földtud. BSc A tematikus parkok szerepe Magyarország turizmusában Jankó Ferenc
11:10 Rácz Eszter BSc Az alulról szerveződő falufejlesztés lehetőségei és korlátai - Tiszadada példája Timár Judit
11:30 Hajdu János BSc Észak-alföldi halmaztelepülések - Hajdúböszörmény városszerkezete Jankó Ferenc

 

 2021. január 5., ONLINE, 13:30-16:00 Elnök: Farkas György
Idő Szakdolgozó neve Szak A dolgozat címe Témavezető
13:30 Bogyó Zsuzsanna BSc Az Alsó-Garam-mente szőlőtermesztésének és borkultúrájának vizsgálata a fejlesztési lehetőségek és az etnikai térszerkezet tükrében Farkas György
13:50 Kővári Bence Tamás BSc A Hősök tere kulturális földrajzi szempontú vizsgálata Berki Márton
14:10 Domján Kristóf BSc Az egykori zalaegerszegi laktanya mint barnamezős terület,  valamint rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata Berki Márton
14:30 Novotnik András Ákos BSc Óbuda városfejlődése a rendszerváltás óta a közlekedés szemszögéből Farkas György
14:50 Petrás Róbert Sebestyén BSc A településméret és az asszimiláció összefüggései a moldvai csángók körében Tolnai Gábor
15:10 Radács Gergő BSc A gödöllői HÉV szerepe az elővárosi vasúti közlekedésben Tolnai Gábor
15:30 Tarján Dávid BSc Az autókölcsönzés, mint mobilitási szolgáltatás jellemzőinek változása, különös tekintettel a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérhez kapcsolódó forgalomra Kukely György

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018